Søg
Close this search box.

Forsigtig optimisme efter markant fald i antallet af branddøde

21. februar 2017

Ikke siden 1977 har antallet af branddøde været så lavt, som det var i 2016. En spritny opgørelse fra Beredskabsstyrelsen over branddøde viser, at der sidste år døde 52 personer som følge af brand. I 2015 var tallet 68.

Det markante fald i antallet af branddøde vækker glæde hos Danske Beredskaber, som samtidig minder om, at vi skal være ydmyge omkring resultatet.

”Det er rigtig godt at se, at vi nu nærmer os vores nabolande i antallet af branddøde. Det betyder, at den indsats, vi laver, giver resultater. Nu er det vigtigt, at vi holder fast og ikke blot læner os tilbage, for så risikerer vi at tabe de gode resultater på gulvet,” siger Marcello Francati, der er medlem af Netværk Forebyggelse i Danske Beredskaber og til daglig arbejder som forebyggelseschef i Hovedstadens Beredskab.

Rygning er stadig den største synder

I 1970 begyndte man at føre statistik over omkomne ved brand i Danmark. Antallet af omkomne svinger fra år til år, men gennemsnittet har ligget stabilt omkring 80 menneskeliv med en klar overvægt i de ældste befolkningsgrupper.

Siden 2004 har der været en tendens til, at færre omkommer som følge af brand i elektriske apparater eller i forbindelse med madlavning. Til gengæld er langt størstedelen af dødsbrandene forårsaget af rygning. I 2016 omkom helt præcist 30 ud af 52 personer i en brand, der var forårsaget af rygning.

”Tallene viser med al tydelighed, at det stadigvæk er rygning, der dræber, når vi taler om dødsbrande. Længere er den ikke. Derfor er det også et område, vi har stort fokus på, og hvor man mange steder i landet forsøger at lave en forebyggende indsats ved blandt andet at samarbejde med hjemmeplejen om brandbesøg hos ældre,” siger Marcello Francati.

Det sker blandt andet i Sønderjylland, hvor Brand & Redning Sønderjylland har startet et treårigt pilotprojekt i samarbejde med kommunernes social- og sundhedsansatte, der skal brandsikre ældre og udsattes boliger. Læs mere om projektet her.

”Der er ingen tvivl om, at det er vejen frem at samarbejde med de kommunale forvaltninger og arbejde med den direkte kontakt til borgerne. Forvaltningerne kan definere de udsatte områder, som beredskaberne efterfølgende kan sætte ind overfor, og derudover er det helt oplagt, at beredskaberne hjælper til med at uddanne det kommunale plejepersonale i at sætte røgalarmer op,” siger Marcello Francati.

Røgalarmer redder liv

Cirka 70 procent af Danmarks boliger har en røgalarm, men røgalarmen findes kun hos 15 procent af de omkomne ved brand. Røgalarmer yder med andre ord et stort bidrag til at nedbringe omfanget af personskader ved brand, såfremt de er tilstede i boligen, og man løbende tester dem for at sikre sig, at de stadig virker.

Derfor er der også stort fokus på røgalarmer hos de kommunale beredskaber, der igennem flere år har gennemført røgalarmkampagner i forsøget på at få flere til at opsætte røgalarmer derhjemme.

Marcello Francati peger blandt andet på de kommunale beredskabers massive indsats med røgalarmkampagner som en af årsagerne til, at antallet af branddøde er faldet.

”TrygFonden har uddelt adskillige tusinde røgalarmer, og det samme har de kommunale beredskaber. Samtidig har det de sidste 12 år været lovpligtigt med røgalarmer i nye boliger. Det er alt sammen noget, der har en effekt, og vi bliver ved med at have vores fokus rettet mod netop røgalarmer, fordi vi ved, de redder liv,” siger han.

Relaterede nyheder

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Claus Bo Nielsen, Beredskabsdirektør i Nordvestjyllands Brandvæsen har været hårdt ramt af afgangstidskravet på fem minutter. 18. juni forklarede han Folketingets forsvarsudvalg, hvorfor en afskaffelse af kravet kan medvirke til at bevare de vigtige lokale stationer rundt i landet. Hos Danske Beredskaber ser man afskaffelsen af afgangstidskravet som en levetidsforlængelse af deltidsmodellen, og i bestyrelsen […]

Få nyhedsbrev i indbakken