Søg
Close this search box.

National forebyggelsesstrategi skal skabe større tryghed hos borgere

10. februar 2016

De senere år er billeder af oversvømmelser og storbrande som den, vi netop har set i Fredericia, blevet en del af vores hverdag. Det samme er en forhøjet trussel mod vores samfund.

Nu skal en national forebyggelsesstrategi skabe større tryghed i befolkningen ved at oplyse om konkrete tiltag, man som borger selv kan lave for at forebygge blandt andet brand, oversvømmelse og visse menneskeskabte trusler.

Forebyggelsesstrategien er længe ventet

Allerede i 2012 indgik den daværende regering sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative en beredskabsaftale, hvor der blev afsat knap fire millioner kroner til en national forebyggelsesstrategi, der skulle udfoldes i 2013 og 2014. Men den nationale forebyggelsesstrategi lod vente på sig.

Nu, fire år senere, er arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi endelig gået i gang – og det er ikke et øjeblik for tidligt, mener beredskabsdirektør i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, Flemming Nygaard-Jørgensen, der er den ene af to repræsentanter fra Danske Beredskaber i arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi.

”Vi er i et vakuum i dag, hvor vi har mange ideer, men rent faktisk ikke ved, hvad der virker. Vi mangler valid viden på forebyggelsesområdet, og det håber jeg, strategien kan være med til at gøre noget ved. Det kan være, det viser sig, at noget af det, vi gør i dag, ikke har den store effekt, og så er det klart, at så skal vi ikke bruge kræfter på det, men i stedet på noget af det, der virker,” siger han.

For mange branddøde

Hvert år omkommer 80 mennesker som følge af brand. Derudover oplyser Landspatientregistret, at der i 2012 blev behandlet 1.500 personer på landets hospitaler for røgforgiftning og forbrændinger forårsaget af brand.

Det er alt for mange, siger forebyggelseschef hos Hovedstadens Beredskab, Marcello Francati, som også repræsenterer Danske Beredskaber i arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi.

”Vi skal ganske enkelt blive bedre til at forebygge ulykkerne i stedet for at sidde og vente på, at de sker. Borgerne bliver ikke mere trygge af, at vi køber en ekstra brandbil eller sætter bemandingen i vejret, fordi der sker flere ulykker i løbet af et år. Vi skaber tryghed ved, at det ikke brænder,” siger han.

Igennem målrettet indsats er flere af vores nabolande lykkedes med at reducere antallet af branddøde markant. Alene i Storbritannien har man reduceret antallet af omkomne i brand med 72 procent i løbet af de seneste 30 år.

Det fremgår af rapporten ’Brandsikkert Danmark’, som Danske Beredskaber er medforfatter til.

”Vores nabolande har generelt haft større fokus på brandforebyggelse og gjort en stor indsats. Det er tankevækkende, at man ved at gøre en målrettet indsats kan opnå så store resultater, og jeg synes, det er vigtigt, at vi lærer noget af vores nabolande og finder ud af, hvad det er de gør, og hvad det er, der virker for dem, så vi kan gøre det samme i en dansk kontekst,” siger beredskabsdirektør og bestyrelsesmedlem i Danske Beredskaber Flemming Nygaard-Jørgensen.

Rammerne skal på plads

Som en del af Redningsberedskabets Strukturudvalg blev der i 2013 nedsat en forebyggelsesarbejdsgruppe, som formulerede en række anbefalinger, der skal indgå i den kommende nationale forebyggelsesstrategi.

Nu ligger arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi hos Beredskabsstyrelsen, som har indkaldt en række interessenter fra blandt andet myndigheder og interesseorganisationer til at deltage i udformningen.

Det første møde i arbejdsgruppen er afholdt, og de næste måneder venter en række workshops, hvor deltagerne skal nå til enighed om de emner, der skal inddrages i den nationale forebyggelsesstrategi.

I det kommissorium, Beredskabsstyrelsen har udarbejdet som oplæg til forebyggelsesarbejdet, fremgår det, at ”arbejdet vil ikke omfatte forebyggelse inden for eksempelvis trafik, kriminalitet eller sundhed m.v.”

Men det betyder ikke, at forebyggelsesstrategien alene skal omhandle brand, understreger forebyggelseschef Marcello Francati.

”Det er vigtigt at huske på, at det her ikke kun er en brandforebyggelsesstrategi. Derfor skal vi bruge de næste møder i arbejdsgruppen på at diskutere, hvilke emner der er vigtige at have med for at kunne skabe en samlet forebyggelsesstrategi.”

Arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi skal være afsluttet inden udgangen af andet kvartal i 2016, hvor arbejdsgruppens rapport skal være afleveret til Forsvarsministeriet.

 

 

 

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken