• Netværk erstatter faggrupper i Danske Beredskaber

  11. marts 2016
  De nye netværk bliver etableret i løbet af foråret og skal selv skrive deres kommissorier.

  Af Erik Weinreich

  Omlægningen af det faglige netværk i Danske Beredskaber er ved at falde på plads, og det bliver netop netværk, der skal afløse de hidtidige faggrupper.

  Hvor faggrupperne er bygget op om kredsstrukturen, vil alle 24 beredskabsenheder få plads i hver af de faglige netværk, eller i det mindste tilbydes en plads. Der er intet i vejen for, at to eller flere enheder samarbejder om en fælles repræsentant i et netværk.

  Det vil de mindste enheder formentlig benytte sig af og nøjes med at prioritere egen deltagelse i visse netværk og via samarbejde sikre sig information fra andre, fortæller Danske Beredskabers sekretariatschef Bjarne Nigaard.

  Netværk formulerer selv opgaver

  Hvert netværk skal på sit første møde selv formulere sit kommissorium, og nedennævnte opdeling og indhold er derfor foreløbig kun et oplæg fra bestyrelsen:

  • Ledelse – herunder strategisk ledelse
  • Forebyggelse
  • Administration – herunder sekretariatsopgaver og kommunikation
  • Operativ – herunder vagtcentral, frivillige, bygningsdrift og uddannelse
  • Service & Logistik – herunder ABA, buskørsel og slukkerservice
  • Planlægning & Krise – herunder beredskabsplanlægning, krisestyring, crowd management og klimaplaner

   

  Det gælder løsninger

  Forventningen er, at det er engagerede fagpersoner fra de 24 enheder, der skal sidde i de forskellige netværk, og i øvrigt er der intet til hinder for, at samme person kan deltage i flere netværk.

  De nye netværk får til opgave at drøfte de bedste faglige løsninger – fx om godkendelse af større koncertbegivenheder – uden at disse nødvendigvis skal pålægges de enkelte enheder, for selv om målet er enighed, skal der fortsat være valgfrihed til lokale løsninger, understreger Bjarne Nigaard.

  Hvert netværk kan desuden have permanente eller midlertidige undergrupper med specifikke arbejdsopgaver, der fx kan udarbejde nye vejledninger.

  Bestyrelsens netværk

  Netværk Ledelse er bestyrelsens eget netværk, der ud over bestyrelsen for Danske Beredskaber skal bestå af cheferne for samtlige 24 enheder.

  Dette netværk skal bl.a. sikre en harmonisering af synspunkter, så der løbende er opbakningen til foreningens synspunkter.

  Forventningen er, at alle netværk vil være fuldt etableret i løber af foråret.

  Samarbejdspartnere

  FKBs hidtidige samarbejde med bl.a. Falck, DBI og Beredskabsstyrelsen vil formentlig foregå via arbejdsgrupper, mener Bjarne Nigaard. Det skal de enkelte netværk se nærmere på i forbindelse med udarbejdelsen af kommissorier, ligesom det her skal indtænkes, hvordan man vil udpege deltagere i eksterne arbejdsgrupper, der er nedsat af andre.

  Bred opbakning

  Med undtagelse af beredskabet for Helsingør, der endnu ikke er etableret, har cheferne for alle enheder bakket op om de nye netværk, der skal faciliteres af foreningens sekretariat.

  Hele organisationen skal endelig vedtages i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 20. april.