Søg
Close this search box.

Nordic Fire Officers Study Week 2023: En beretning

3. november 2023

Dette års Nordic Fire Officers Study Week blev afholdt i Finlands hovedstad Helsinki

Vi har modtaget denne beretning fra Jens Sejt Quitzau Sørensen fra Slagelse Brand og Redning, Jakob Schultz Petersen fra Hovedstadens Beredskab og Simon Bøgedam fra Østjyllands Brandvæsen, som for nylig har været en tur til Finland for at deltage i Nordic Fire Officers Study Week.

Læs med jer, hvad de oplevede:

Hej Danske Beredskaber

Vi har fået en tur i Helsinki for at deltage i Fire Officers Study Week. Formålet med ugen var bl.a. at udveksle erfaringer og dele viden på operativt niveau på tværs af landegrænserne.

I løbet af ugen blev bl.a. disse emner drøftet:

–> Indførelsen af konceptet ”technical Breathing” i forbindelse med Mental Firefit Project i Finland

–> AI image recognition (Artificial Intelligence) – et koncept, hvor AI trækker en masse information ud af billeder og livestreams;         information der kan understøtte indsatsledelsens situationsbedømmelser

–> Finnish Handbook on operative rescue management, som er et onlinesystem designet til at hjælpe indsatsledelsen på operativt niveau. Programmet kan f.eks. udregne nødvendig skummængde til en karbrand og hjælpe med dimensionering af pumper til naturbrande. Udover at være et hjælpeværktøj på indsatser anvendes programmet som dokumentation, som vi anvender ODIN

Derudover var der tid til præsentationer fra samtlige deltagere vedrørende et selvvalgt emne fra egen brandvæsen. Her blev bl.a. fremlagt nye metoder til øvelse af indsatsledelse i et specielt udformet lokale, hvor Virtual Reality (VR) og tidsindstilede dørlåse skal give en mere realistisk indsats, hvad angår situationsbillede, tidsaspekter og radiokommunikation.

Repræsentanterne fra Danmark fokuserede på Hovedstadens Beredskabs Specialtjeneste, Tunnel- og broberedskabet ved storebæltforbindelsen og indsatsen ved Ørsteds Silo i Studstrup.

Andre deltagerne fortalte om arbejdet i ”ødelandet” i Norge og Lapland, hvor der kan være minimum to timer til assistance, og hvor opgaverne lyder på alt fra mudderskred fra bjerge, turister der falder ned af skrænter til elektriske færger i brand.

Vi havde en dagsudflugt til hovedbrandstationen i Helsinki, hvor vi kunne sparke dæk og snakke med mandskabet.

På brandstationen er bl.a. et ledelsesstøttekøretøj, redningslift til 85 meters højde. På dagen var reserveliften (61 meter) i drift, autosprøjter og USAR-køretøjer.

Helsinki Brandvæsen er, udover brandmyndighed, også ansvarlig for det præhospitale beredskab i byen. Samtlige brandfolk er uddannede ambulanceassistenter, og det er normalt, at sprøjten kører ambulanceture, hvis den er på hjul i nærheden af hændelsen. Uddannelsen til brandmand er et fuldtidsstudie på to år.

Helsinki Brandvæsen forbereder i øvrigt sig selv og befolkningen på en invasion fra Rusland. Brandvæsnet arbejder i den forbindelse med varsling og evakuering af borgere, ekstrauddannelse af mandskab i forbindelse med USAR-opgaver osv.

Vi kan være stolte af vores indsatsledelse i Danmark. Vi har et robust set-up, når det kommer til ledelse, og en tværfaglig uddannelse, der er en inspiration for andre lande!

Hvis vi skal tage noget inspiration med hjem, kunne det genovervejes, om vores responstidsmodeller  kan gentænkes. Er modellen nuanceret nok? Og kunne man forestille sig flere fuldtidsbrandstationer i fremtiden? Det er i hvert fald løsningen i mange andre lande, hvor de har haft udfordringer med rekruttering.

Det har været en fantastisk spændende tur, og vi vil opfordre alle, der får mulighed for en lignende tur, at tage med!

Mange hilsner
Jens, Jakob og Simon

Se flere billeder fra turen på vores Instagram-profil.

 

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken