• Ny aftale: Frivillig indsats vil ikke koste deltidsbrandmænd dagpenge fremover

  15. december 2017
  Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre lemper dagpengereglerne for deltidsansatte brandfolk. Det er en aftale, der gavner hele samfundet, lyder det fra Danske Beredskabers formand.

  Deltidsbrandfolk skal ikke længere være omfattet af den såkaldte varighedsbegrænsning på supplerende dagpenge. Det er et af hovedelementerne i en ny aftale, som regeringen har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

  ”Det her er en aftale, der gavner hele samfundet. Jeg er utrolig glad for, at der har været bred enighed i folketinget om at ændre reglerne og dermed også gøre det muligt for deltidsbrandmændene at udføre det vigtige arbejde i beredskabet i de perioder, hvor de måtte stå uden for arbejdsmarkedet,” siger Jarl Vagn Hansen.

  Indtil nu har deltidsbrandmænd på dagpenge været underlagt de almindelige dagpengeregler. Det vil sige, at det kun har været muligt at få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for en periode på to år. Herefter kan deltidsbrandmændene ikke længere få dagpenge, hvis de ønsker at fortsætte med at arbejde i beredskabet.

  Det har for mange deltidsbrandmænd på dagpenge betydet, at de har måttet stoppe i beredskabet. Hos Danske Beredskaber har man italesat problemstillingen flere gange og senest til et møde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen tidligere på året.

  ”I Danske Beredskaber har vi igennem lang tid kæmpet for at få sidestillet arbejdet som deltidsbrandmand med et borgerligt ombud. Deltidsbrandmændene udfører et stykke arbejde, der er i samfundets interesse, og det skal de selvfølgelig ikke straffes økonomisk for,” siger Jarl Vagn Hansen.

  Med den nye aftale kan landets kommunale beredskaber ånde lettet op. Fremover vil deltidsbrandmændene ikke længere være omfattet af tidsbegrænsningen på 30 uger på supplerende dagpenge. Samtidig vil brandmændenes indtægter i form af rådighedsvederlag, personlige tillæg m.m. ikke medføre fradrag i dagpengene. Dog vil selve lønnen fortsat blive modregnet i dagpengene, præcis som al anden lønindtægt gør.

  ”Aftalen er et kæmpe skulderklap og en stor anerkendelse til vores folk. Deltidsbrandmændene er rygraden i beredskabet uden for de store byer i Danmark – uden dem havde vi ikke økonomisk mulighed for at have så finmasket et net af brandstationer i hele landet, der sikrer tryghed helt tæt på borgerne,” siger Jarl Vagn Hansen.