Søg
Close this search box.

Ny frivilligenhed i Østsjællands Beredskab er færdiguddannet

13. december 2017

Når ekstraordinære hændelser presser sig på, kan der være behov for en ekstra person, der kan hjælpe indsatslederen med praktiske opgaver.

Derfor startede Østsjællands Brandvæsen i januar 2016 en ledelses- og logistikassistentuddannelse, hvor frivillige bliver uddannet til at kunne supplere indsatsen ved særlige hændelser – og nu er de færdiguddannede.

Ledelses- og logistikassistenterne vil primært få til opgave at levere kommunikation- og logistikassistance, så indsatslederen kan blive aflastet og fokusere endnu mere på de sværeste opgaver, forklarer beredskabsdirektør i Østsjællands Beredskab, Lars Robétjé:

”Med denne uddannelse sikrer vi en specialgruppe af frivillige, der kan være et supplement til vores system, når vi bliver pressede. Det kan eksempelvis være, at de overtager dele af radiokommunikationen fra indsatslederen, så indsatslederen kan fokusere mere på skadestedet og de beslutninger som skal træffes.”

En fortid udenfor beredskabet

En af dem, der har taget ledelses- og logistikassistentuddannelsen, er Paw Jensen, der er selvstændig. Selvom han ikke har nogen baggrund i det kommunale beredskab tiltalte uddannelsen og den frivillige tjans ham.

”Min interesse kom for noget tid siden, hvor jeg kørte kranbil i Hillerød. Vi blev rekvireret til en stor brand ude i Taastrup, hvor vi blev sat til at hive tagpap af. Her kom jeg lidt i snak med indsatslederen, der var meget imponeret over, hvordan jeg kunne hjælpe med andre ting, fordi jeg var selvstændigt tænkende. Så hørte jeg lidt om uddannelsen, og så sendte jeg en ansøgning afsted og blev optaget.”

102 undervisningstimer og et par eksaminer senere var Paw Jensen og de 14 andre uddannede ledelses- og logistikassistenter, efter de havde modtaget undervisning i mange forskellige facetter af beredskabsfaget.

Udover førstehjælp bestod uddannelsesforløbets første halvdel af undervisningen i, hvordan man håndterer et skadested, mens anden halvdel blev brugt til at forberede kursisterne på stabsstøttefunktionen.

En stor værdi for beredskabet

Selvom de nye ledelses- og logistikassistenter er helt nyuddannede, håber beredskabsdirektør i Østsjællands Beredskab, Lars Robétjé, på, at de vil skabe en øget værdi for hele beredskabet.

”De her ledelses- og logistikassistenter kan forhåbentligt være med til at styrke kommunikationen og koordinationen hele vejen rundt, når der sker de her hændelser, så vi bliver endnu bedre til at håndtere eksempelvis en stormflod eller andre ekstreme situationer. ”

Udover at være med til at styre kommunikationen, er ledelses- og logistikassistenterne rolle også at være med til at holde overblikket i de pressede situationer.

Det hele værd

For Paw Jensen har det været en stor oplevelse at komme ind og være en del af beredskabet, hvor tingene til tider kan køre noget anderledes, end man er vant til.

”Noget af det, der har gjort det til en stor oplevelse at være en del af uddannelsen, er, at vi har fået et indblik i, hvordan beredskaberne fungerer. Den viden havde jeg på ingen måde fået, hvis jeg ikke havde taget ledelses- og logistikuddannelsen. Så uddannelsen har været alle de frivillige timer værd.”

Men selvom Paw Jensen er glad for sin nye frivillige beskæftigelse i beredskabet, tror han dog ikke, at han en dag vil være frivillig brandmand.

”At være brandmand er bare noget helt andet, end det jeg brænder for. Derfor vil jeg meget gerne hjælpe til på den måde, jeg nu kan, og det kan jeg som ledelses- og logistikassistent – ikke som brandmand.”

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken