• Ny kampagne sætter fokus på sikring af bygningskulturarv

  24. september 2021

  I andre lande omkring os, fx i Norge, har man udarbejdet nationale planer for at beskytte kulturarv. Sådanne planer findes ikke i Danmark. Beredskabet og ejerne af historiske huse peger derfor på et behov for bedre beskyttelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

  På søndag den 26. september er det fem år siden, at Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden. Alligevel skorter det stadig på brandsikkerheden, når det gælder fredede og bevaringsværdige huse. Alene de senere år har der været flere brande, der er gået ud over vores kulturskatte – fx på Bjørnemose Gods, Dehns Palæ, Sparresholm Gods og Borgbjerg Mølle Kro.

  I dag er det ejeren selv, der skal sikre sit historiske hus. Der er nemlig ingen national forebyggelsesstrategi, og der er heller ingen overordnede planer for at sikre historiske huse mod brand. Derfor har foreningen Historiske Huse og Danske Beredskaber nu udarbejdet en forebyggelsesguide, hvor der er råd og vejledning til, hvordan man sikrer sit historiske hus mod både brand, storm og indtrængning af vand.

  ”Når det brænder i en bygning, har det store økonomiske og menneskelige konsekvenser. Når det så går ud over vores kulturarv, mister vi noget uerstatteligt. Vi ser derfor gerne, at der udarbejdes en plan for, hvordan vi sikrer vores kulturarv fremadrettet, og at reglerne for brandsikring, bliver justeret, så de følger med tiden”, lyder det fra Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber

  Ejere af historiske huse har mulighed for at tage fat i det lokale beredskab, så de kan få hjælp til at udarbejde en plan for, hvordan man sikrer sine værdier og sit hus, ligesom der nu er råd og vejledning at hente i forebyggelsesguiden.

  ”Vi ved godt, at det kan virke uoverskueligt som ejer at sætte sig ind i, hvordan man bedst sikrer sit historiske hus mod skader. Ud over vores forebyggelsesguide har vi derfor også lavet syv korte film, der bl.a. viser, hvordan man passer på sit hus året rundt”, fortæller direktør for Historiske Huse Birthe Iuel.

  I Danmark udgør de historiske huse en væsentlig del af vores kulturarv. Faktisk findes der over 360.000 fredede og bevaringsværdige bygninger. Formålet med at udpege husene er at sikre vores kulturarv, så fremtidige generationer også får glæde af den.

  Link til forebyggelsesguiden