Søg
Close this search box.

Nye retningslinjer for indsatsledelse

19. april 2018

I samarbejde med relevante aktører har Danske Beredskaber været med til at udforme og revidere ’Retningslinjer for Indsatsledelse’ (REFIL), som Beredskabsstyrelsen har ansvaret for. Et sæt af retningslinjer, der skal udstikke rammerne for de hændelser, som de forskellige beredskabsaktører kaldes ud til.

Torben Groos, der til daglig er operativ chef i Brand & Redning Sønderjylland, har på Danske Beredskabers vegne været med til at udforme den reviderede REFIL. Ifølge ham er der flere stærke elementer i den reviderede udgave, der blandt andet sikrer en mere agil indsatsledelse.

”Helt generelt synes jeg, at det er rigtig fornuftigt, at man laver retningslinjerne som en form for rammebestemmelser og ikke en detailbeskrivelse af, hvad man skal og ikke skal. Det sikrer nemlig en bedre og mere effektiv og ikke så så stringent indsatsledelse”.

Indsatsledere skal tale samme sprog

Tidligere har det været sådan, at der på politi- og beredskabsniveau har været uens opdelinger i forhold til det strategiske, operative og taktiske niveau. Noget, der bliver slået sammen med den nye REFIL, og det gør samarbejdet og kommunikationen ensartet.

Derfor ser Torben Groos det også som en stor fordel, at der netop er fokus på den tværfaglighed, der kan være med til at styrke beredskabsindsatsen på skadestedet.

”I den nye REFIL står der klart udtalt, at der er en forventning om, at alle dem, der har rollen som indsatsleder, altså sundhed, politi og beredskabet, har gennemgået den tværfaglige indsatslederuddannelse i Tinglev. Med den uddannelse sikres det, at vi alle taler det samme sprog, har en fælles baggrund, og kan klare hændelsen bedst muligt.”

Sikkerhedshændelser på dagsordenen

I de senere år er terrortruslen steget, og der har undertiden desværre også været hændelser, hvor terrorens grimme ansigt har vist sig. Dette har man valgt at imødegå ved at introducere et nyt begreb i indsatsledelsen, nemlig sikkerhedshændelser.

Begrebet inkluderer, såfremt der er bevæbnede gerningsmænd på eller ved skadestedet, tre farvekoder afhængigt efter situationens risikograd. Grøn zone for lav risiko for at møde sådanne gerningsmænd, gul zone for middel risiko og rød zone for høj risiko.

Ifølge Torben Groos er der gode tanker bag det nye tiltag, der dog bør underbygges med yderligere uddannelse:

”Typisk vil det være politiets indsatsleder, der vurderer, om det er en sikkerhedshændelse eller ej. Men det er ikke altid dem, der er først på skadestedet. Derfor kunne det være en god idé, at man klæder os som beredskab på til at kunne give en tilbagemelding til politiet, som politiet så kan bruge til at træffe beslutninger om mulig sikkerhedshændelse,” fortæller han og uddyber:

”Denne nye metode at tænke disse hændelser på er vi ikke uddannede til med den tidligere overgangsuddannelse for indsatsledere. Jeg håber derfor, at det vil indgå i den kommende efteruddannelse for os, der allerede har taget uddannelsen.”

Netop indsatsledelse og den kommende revidering af indsatslederuddannelsen er temaet, når Danske Beredskaber i næste uge afholder en intern temadag i Odense Congress Center.

Selvom den nye udgave af ‘Retningslinjer for Indsatsledelse’ er udkommet, fortsætter arbejdsgruppen under Beredskabsstyrelsen med løbende at evaluere erfaringer med retningslinjerne.

Du kan læse den nye reviderede ’Retningslinjer for Indsatsledelse’ lige her: Retningslinjer for indsatsledelse 2018

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken