• Nye vedtægter for Danske Beredskaber vedtaget

  20. april 2016
  Onsdag vedtog medlemmerne et nyt sæt vedtægter for Danske Beredskaber på den ekstraordinære generalforsamling i Middelfart.

  På den ekstraordinære generalforsamling onsdag i Middelfart har foreningen vedtaget et sæt nye vedtægter. De lidt over 40 fremmødte medlemmer besluttede sig for en række af ændringer, der vil gøre Danske Beredskaber til en endnu mere strømlinet og moderne interesseorganisation.

  Formand Niels Christensen betonede i sin velkomst, at vedtægtsændringerne er et udtryk for de ændrede tider siden den forrige struktur.

  ”De gældende vedtægter og strukturen med kredse er fra 1987, og vi må jo erkende, at realiteterne har ændret sig en del siden da,” siger Niels Christensen og fortsætter:

  ”Derfor er det også vigtigt at understrege, at det er en enig bestyrelse, der står bag en forandring af vedtægter og forening, så vi er bedst muligt klædt på til fremtiden.”

  X-generalforsamling Nye primærmedlemmer

  Med de nye vedtægter er de personlige A-medlemskaber fortid. Fremtidens primærmedlemmer vil være de kommunale beredskabsenheder, der så bidrager med kontingent efter en fordelingsnøgle med et fast bidrag og en variabel betaling pr. indbygger i eget område.

  Foreningens bestyrelse vil fra den kommende generalforsamling i august skulle vælges blandt de øverste chefer, mens hvert medlems ansatte kan deltage i de mange netværk, faglige arbejdsgrupper, studieture og andre foreningsaktiviteter.

  Det vil være den enkelte enhed, der som medlem udpeger sine deltagere til de forskellige ting. Denne struktur betyder til gengæld, at kredssystemet forsvinder og blive erstattet af de bredere sammensatte faglige netværk.

  B-medlemskab forsvinder

  Seniormedlemskaber, æresmedlemskaber og studiemedlemmer bevares. Seniorerne stadig i deres egen klub.
  Til gengæld forsvinder også B-medlemskabet og erstattes af et interessemedlemskab, som kan tegnes af henholdsvis en virksomhed/organisation eller af en enkeltperson.

  De to nordatlantiske kredse bliver til to associerede medlemmer, der ikke betaler direkte kontingent til foreningen, men i stedet får sin egen økonomi og kan deltage i vores aktiviteter mod betaling fra gang til gang.

  Og så er det nu formelt fastlagt i vedtægterne, at foreningen har kaldenavnet Danske Beredskaber.

  Efter vedtagelsen glædede formanden sig over resultatet.

  ”Jeg tror, det her er det helt rigtige for de kommunale beredskaber i Danmark. Nu har vi en stærk forening, der er klar til at skabe de bedste rammer for sig selv – og dermed for borgerne.”

  Du kan læse de nye vedtægter her.