Søg
Close this search box.

Nyt forslag skal udvide beredskabets kompetencer under brandsyn på plejehjem

21. februar 2019

Torsdag forventes det, at Folketinget vedtager en bindende opfordring til regeringen om at lave regler, der fremover skal give flere kompetencer til beredskabet, når der gås brandsyn på plejehjem. Det er Dansk Folkeparti, der har sat emnet på dagsordenen, og nu ser ud til at have skabt bred enighed i Folketinget.

Helt konkret er der nu fremsat to forslag til vedtagelse. Det ene forslag, fremsat af Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, De Radikale og Alternativet, foreslår, at ”… det lovpligtige brandsyn i plejeboliger udvides …”, mens et andet forslag fremsat af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten foreslår, ”… at regeringen yderligere styrker brandsikkerheden gennem konkrete tiltag, herunder …  udvidelse af lovpligtige brandsyn, f.eks. med udgangspunkt i de kommunale beredskabers erfaringer…”.

Under forespørgselsdebatten onsdag, hvor også Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og Transport, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olsen deltog, var der fra talerstolen bred enighed om, at det udvidede brandsyn på plejehjem skal betyde, at der fremover fra beredskabets side ikke kun kan påtales driftsforhold omkring fejlagtig brug af bygningen, men også uhensigtsmæssigheder og eventuelle ulovligheder i relation til bygningens konstruktion og overholdelse af brandsikkerhedsreglerne i bygningsreglementet.

Du kan se hele forespørgselsdebatten her

I hvilket omfang der tilføres flere kompetencer ved et udvidet brandsyn skal nærmere forhandles på plads efterfølgende mellem de to ministerier, som har henholdsvis beredskabsloven og bygningsreglementet under sig. Hos Danske Beredskaber ser man positivt på en eventuel udvidelse af kompetencerne ved brandsyn.

”Vi synes, det er godt for brandsikkerheden, at flere parter får mulighed for at agere, hvis man får øje på noget ved bygningen, der ikke er som det burde være,” siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber. Han fortsætter:

”Samtidig er vi naturligvis ydmyge omkring at få en så vigtig opgave, men jeg er sikker på, at ansvaret gives til os, fordi man godt ved, vi har dygtige og erfarne medarbejdere, der med deres viden og engagement kan være med til at højne brandsikkerheden på plejehjem i Danmark.”

Ud over en udvidelse af brandsynene på plejehjem er der i begge forslag lagt op til, at eventuelle dispensationer fra bygningsreglementets brandkrav alene skal kunne gives tidsbegrænset. En eventuel årsag til en dispensation skal dermed revurderes efter en given periode.

Danske Beredskaber kan dog også få øje på begrænsninger i de stillede forslag.

”Det er rigtigt fornuftigt at få flere parter involveret i at skabe tryghed, særligt fordi vi i beredskabet har en vis ekspertise omkring brandsikkerhed. Men hvis jeg skal lede efter huller i osten, så kunne man spørge, hvorfor reglerne kun skal gælde plejehjem,” siger Bjarne Nigaard.

Han mener, at det er helt oplagt også at lade daginstitutioner, sygehuse og skoler være omfattet af de samme regler.

”Det er alle steder, hvor en stor del af de personer, som opholder sig på stedet, ikke af egen kraft kan redde sig fra brand, præcis ligesom på et plejehjem. Derfor bør man også her være særligt opmærksom på, at brandsikkerheden er i orden,” siger han.

En anden ting, der heller ikke bliver kigget på i forslagene, er, om kravene til brandsikkerhed bør følge med tiden. Som reglerne er i dag, kan en bygning, der er opført i 1970’erne stadig være lovlig, selv om den kun har brandsikkerhed, som var tidssvarende i 1970’erne.

”Det vil sige, at brandsikkerheden i rigtig mange bygninger er forældet, fordi der eksempelvis ikke blev stillet krav om automatisk brandalarm og sprinklere på opførelsestidspunktet. Her synes vi godt, man kan forlange, at i bygninger med folk, der ikke kan passe på sig selv, skal vi andre passe på dem med tidssvarende brandsikring og altså løbende opgradere brandsikkerheden til nutidens standard.”

Forslagene om udvidede brandsyn sættes til afstemning i Folketingssalen torsdag klokken 13.

Du kan læse de to forslag og se udfaldet af afstemningerne her

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken