Søg
Close this search box.

Nyt projekt puster liv i grænsesamarbejdet mellem det tyske og danske beredskab

17. marts 2017

Tyskland og Danmark er stærkt forbundet geografisk, men også når det gælder samarbejdet på kryds og tværs af grænsen vil et endnu stærkere beredskabsmæssigt samarbejde være gavnligt.

Det mener Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, der netop har bevilget 2,7 millioner kroner til udvikling af det grænseoverskridende samarbejde på beredskabsområdet.

Gennem et nyt treårigt samarbejdsprojekt – også kaldet ’Beredskab uden Grænser version 2.0’ – er hensigten, at alle parter kommer til at kende hinandens arbejdsmetoder, procedurer og organisationer.

”Målet med projektet er, at borgerne i grænseregionen får den fornødne hjælp i nødsituationer, uanset om man bor på den ene eller anden side af grænsen, og det er noget, samarbejdet kan bidrage til,” siger Jarl Vagn Hansen, der er formand i Danske Beredskaber og til daglig arbejder som beredskabsdirektør i Brand og Redning Sønderjylland.

Et projekt med nye tiltag
Danmark har tidligere haft samarbejdsprojekter med Tyskland. Til forskel fra de tidligere er der i det nye projekt indtænkt nye samarbejdspartnere. Der er blandt andet kommet fokus på det præhospitale beredskab, hvor samarbejdet mellem det tyske og danske ambulanceberedskab skal intensiveres.

Også Sydvestjysk Brandvæsen, Sønderborg Brand & Redning og Beredskabsstyrelsen er, som noget nyt, blevet netværkspartnere i projektet, hvilket er yderst gavnligt, fortæller Jarl Vagn Hansen.

”Hvis Danmark eksempelvis bliver ramt af en olieforurening, hvilket jo ikke er utænkeligt på vores lange kyststrækning, kan vi i samarbejde med Tyskland løse problemet mere effektivt. På den tyske side findes en organisation, som hedder Landesbetribe für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, der beskæftiger sig med blandt andet olieforureninger. De kan bidrage med deres stærke kompetencer og olieopsamlingsmateriel, som hurtigere kan rense vandet, end noget andet materiel vi har i Danmark,” siger han.

Bevillingen på de 2,7 millioner, som skal bruges på at udvikle samarbejdet, indbefatter blandt andet to deltidsprojektmedarbejdere, en tysker og en dansker, som skal løse ad hoc-opgaver i forbindelse med møder i de forskellige arbejdsgrupper.

”Det er rart at have nogen uden for organisationen til at komme med input. Derudover kommer nogle af pengene også til at støtte større øvelser og konferencer, som styrker vidensdeling og samarbejdet beredskaberne imellem,” siger Jarl Vagn Hansen.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken