Søg
Close this search box.

Nyt projekt skal styrke redningsberedskabet til nye udfordringer og opgaver

9. oktober 2023

PRESSEMEDDELELSE

Danmark har i det senere år oplevet et stigende antal kriser og samfundstrusler og i kombination med den generelle samfundsudvikling stiller det krav til udvikling af det danske redningsberedskab. Med et stort bidrag fra Den A.P. Møllerske Støttefond vil et nyt projekt bidrage til denne omstilling.

Med COVID 19-pandemien, sikkerhedspolitiske udfordringer og de ekstreme vejrhændelser som skybrud og naturbrande, der kommer med klimaændringerne, bliver det tydeligt, at et robust redningsberedskab er centralt for samfundet for at kunne håndtere fremtidige kriser. Samtidig sker der en fortætning af vores byområder med nyt og avanceret byggeri, ligesom grøn omstilling og fremtidige energiformer skaber behov for nye kompetencer i redningsberedskabets organisationer og blandt medarbejderne.

Et nyt projekt skal bidrage til at styrke kvalitet og kompetencer i redningsberedskabet ved at udvikle en ny praksis for erfaringsopsamling og videndeling mellem brandfolk, så vigtige lokale erfaringer kan bidrage til at styrke det samlede nationale redningsberedskab i Danmark.

Visionen er at udvikle en praksis for erfaringsopsamling og videndeling, som kan favne det stærke praksisfællesskab, som eksisterer i beredskabet i dag. Med udgangspunkt Nordjyllands Beredskab og Sydøstjyllands Brandvæsen skal projektet over en treårig periode afprøve og teste nye metoder til at sikre erfaringsopsamling, evaluering og deling af viden fra indsatser.

Det er en central målsætning for projektet, at de nye tiltag skal opleves som relevant og som en støtte i de lokale brandfolks arbejde med at gøre en forskel for skadelidte borgere og virksomheder. Der skal blandt andet findes nye måder at sikre en løbende justering og tilpasning af opgaveløsningen, som passer til det danske redningsberedskab med kombinationen af fuldtids-, deltidsansatte og frivillige brandfolk.

Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber, siger om projektet ”Det er vigtigt for, at vi sammen får skabt et bedre og mere robust beredskab i Danmark. Herigennem bliver beredskaberne dygtigere til systematisk videns- og erfaringsopsamling fra indsatser, således at vi mere kvalitativt og målrettet kan tilpasse redningsberedskabet til samfundsudviklingen”.

Nordjylland Beredskab er et af de to redningsberedskaber, hvor projektet er funderet, og som skal afprøve og teste nye løsninger. Her siger beredskabsdirektør Diana Sørensen om baggrunden for selskabets deltagelse ”Vi ønsker at planlægge og udvikle beredskabet gennem uddannelse. Der skal skabes en evaluerings- og læringskultur, der påvirker adfærden og øger kvaliteten i beredskabet”.

Beredskabsdirektør René Maegaard Hemberg fra Sydøstjyllands Brandvæsen, som også er omdrejningspunkt for projektet, siger ”Det er vigtigt, at projektet både skaber værdi for brandfolkene og for det samlede beredskab. Vi ønsker at udvikle vores organisation gennem læring, faglighed og innovation hvilket projektet understøtter”.

Bag projektet står Nordjyllands Beredskab, Sydøstjyllands Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen og Katastrofe og Risikomanageruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole samt Danske Beredskaber.

Projektet starter i januar 2024 og løber tre år frem til 2027. Budgettet er 5. mio. kr. og er støtte af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Mere information om projektet kan fås ved at kontakte beredskabsdirektør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab, på telefon 24 49 20 24.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken