• Nytårsbrandsyn forebygger farlige situationer

  28. december 2018
  Nytåret er en travl tid for beredskabet. Men det er ikke kun på selve nytårsaften, at de festlige nytårsraketter fylder i beredskabets kalender. Planlægning og sagsbehandling af de mange fyrværkeritilladelser – og kontrol heraf – tager også meget tid. Danske Beredskaber tog derfor til nytårsbrandsyn med Sydvestjysk Brandvæsen.

  Mange forbinder nytåret med en himmel oplyst af et sandt festfyrværkeri af alskens farver. Men for beredskabet er nytåret en travl tid, hvor der er er 14 gange så mange udkald til brande, som der er på en almindelig vagt.

  Det er dog ikke kun på selve nytårsaften, hvor raketter fylder i beredskabets bevidsthed.

  Sagsbehandling af tilladelser til oplag og opbevaring af fyrværkeri samt en vigtig kontrolleren med netop oplagringen og opbevaringen, fylder nemlig meget rundt omkring i de danske beredskaber i netop disse dage. Derfor har Danske Beredskaber sat Sydvestjysk Brandvæsen i stævne til en snak om brandsyn og til en tur rundt i dækningsområdet.

  Her er der særligt to faldgruber hos forhandlerne, når beredskabet kommer rundt for at tjekke op på de tilladelser, der er blevet givet. Dog er det heldigvis som oftest ting i småtingsadelingen, der er brug for at påtale, og som kan løses på stedet.

  ”Typisk er det papkasser med fyrværkeri, der ikke er lukket ordentligt, eller at der er blevet stablet højere end tilladt med fyrværkeri i containeren, som er de store syndere, når vi kommer rundtomkring”, fortæller Lasse Nygaard, der er beredskabsinspektør og teamkoordinator hos Sydvestjysk.

  Et af de steder, der skulle have et besøg, er Esbjerg Farveland, hvor flere kunder allerede er godt i gang med at udvælge nytårsskytset, da beredskabet ankommer til butikken i det nordlige Esbjerg.

  Her har ejeren Kim Rasmussen gennem flere år solgt godter til de sydvestjyske fyrværkerientusiaster, men for ham har 2018 markeret nye tider.

  Den tidligere placering for fyrværkerisalget kunne nemlig ikke længere bruges, og derfor var gode råd dyre – men Sydvestjysk Brandvæsen stod klar med gode råd og sparring, og så var løsningen pludselig ikke så langt væk.

  ”De (Sydvestjysk Brandvæsen red.) skal have stor ros for deres sagsbehandling. Vi havde aftalt et møde, som vi afholdt en mandag, og to dage efter stod jeg med min tilladelse, selvom jeg havde mange spørgsmål”, fortæller den mangeårige farve- og fyrværkerihandler.

  Blandt andet skulle nye afspærringsområder udpensles på et kort, mens også flere andre praktiske foranstaltninger skulle iværksættes. Men hjælpen fra Sydvestjysk Brandvæsen har hjulpet. Efter bare 20 minutters omvisning kan beredskabet drage tilfredse videre mod den næste fyrværkeriforhandler – her var fyrværkeriet opbevaret som aftalt, og de fornødne sikkerhedsafstande overholdt.

  Hjælpsomhed er et valg

  Hjælpsomheden og sparringsvilligheden er noget, der er meget fokus på hos Sydvestjysk Brandvæsen.

  Det er nemlig vigtigt for beredskabet, at man skal være en medspiller og ikke en stopklods, når det kommer til samarbejdet med de mange fyrværkerisælgere.

  Derfor har Sydvestjysk Brandvæsen også valgt en ganske pragmatisk tilgang til de mange nytårsbrandsyn. Det handler ifølge beredskabet om, at forhandlerne ikke skal dunkes i hovedet med trusler og bødeforlæg, men i stedet mødes af en forklarende brandsynsinspektør, der møder problemstillingerne i øjenhøjde og kommer med løsningsforslag på problemstillingerne, der tilgodeser både forhandlernes ønsker og som overholder lovgivningen på området.

  ”Når vi kommer ud og opdager, at der er nogle enkelte ting, der skal ændres, så forklarer vi dem, hvorfor det er, at det er vigtigt, at det bliver ændret. Det kan forhandlerne godt forstå, og på den måde er der en gensidig respekt”, fortæller Jan Christiansen, der er beredskabsinspektør ved Sydvestjysk Brandvæsen.

  Det handler om både at skabe sikkerhed for forhandleren og borgeren, der ønsker at købe sit fyrværkeri under ordnede forhold, selvom det også skal gå op i en højere enhed med forhandlernes ønske om en effektiv udnyttelse af forholdene:

  ”Vi ved jo godt, at forhandlerne har rygende travlt i disse dage, og derfor er det også vigtigt for os, at de ikke føler, at de løber panden mod en mur, når vi kommer ud og besøger dem ”fortæller Jan Christiansen og afslutter:

  ”Generelt er folk meget positive, når vi kommer ud til dem, og det er fordi, de ved, at vi også har en berettigelse til at komme”.

  Fyrværkeriet må affyres fra den 27. december til og med 1. januar, hvorefter det er forbudt at affyre fyrværkeri, medmindre man er uddannet fyrværker og der er indhentet en tilladelse fra ens lokale beredskab.

  Danske Beredskaber ønsker alle et godt og (brand)sikkert nytår.