Søg
Close this search box.

Østsjællands Beredskab opretter ny frivilligenhed

23. februar 2017

Det sker, at ekstraordinære hændelser og kriser rammer Danmark. Disse hændelser kan være menneskeskabte eller naturskabte, uforudsete eller varslede. Fælles for dem er, at der er tale om situationer, der skaber et behov for en særlig indsats.

Det er ved den indsats, at der ofte er brug for ekstra hænder, hvor en ny enhed af ledelses- og logistikassistenter kan bidrage til at løse disse opgaver. Det fortæller Elias Samsø Larsen, der er beredskabsinspektør i Østsjællands Beredskab.

”Nogle hændelser kan være så omfattende, at der er behov for krisestyring, da mange enheder er indsat. I sådanne tilfælde skal ledelses- og logistikassistenterne træde til og hjælpe eksempelvis indsatslederen med meldinger via radio, telefon og sørge for at holde overblikket,” siger han.

Frivillig som fritidsbeskæftigelse

De frivilliges hjælp er af stor betydning. Det så man blandt andet under oversvømmelserne i begyndelsen af året, hvor en voldsom stormflod ramte Danmark. Her trådte de mange frivillige til, og det er netop ved sådanne hændelser, at arbejdet som ledelses- og logistikassistent kan være særlig aktuel.

”Ved oversvømmelser kan assistenterne træde ind og støtte indsatslederne ved eksempelvis at fortælle, hvor mange frivillige der er til rådighed, give meldinger over radio og i det hele taget skabe et bedre overblik,” siger han.

Uddannelsen skaber værdi i mere end én forstand. Ud over uddannelsen bliver man en del af et unikt sammenhold, hvor alle arbejder af lyst. Selvom man bruger sin fritid på at hjælpe andre mennesker, får man også noget igen, som ikke kan sammenlignes med andre fritidsbeskæftigelser, mener Elias Samsø Larsen.

”Når en krisesituation opstår, skal man stå klar, når det gælder. Det er vigtigt, at man påtager sig et ansvar og hjælper med de kompetencer, man har. Uddannelsen giver dig kompetencer, eksempelvis inden for kommunikation og samarbejde, som også kan bruges i hverdagen.”

Ikke en brandmandsuddannelse

Uddannelsen er tilrettelagt i fritiden, er fordelt på hverdagsaftener og i weekender og har intet med brandmandsuddannelsen at gøre. Det eneste sammenlignelige, der kræves, er et førstehjælpsbevis.

Derudover er der ingen vagtforpligtelser, men det forventes, at man møder på nærmeste brandstation i beredskabets område inden for en time, i det omfang det er muligt.

”Man skal frivilligt være klar til at gøre en forskel, hvor man skal skabe overblik i pressede situationer. Efter gennemført uddannelse påregner vi tre timers vedligeholdende øvelser pr. måned ud over eventuelle udrykninger,” siger Elias Samsø Larsen.

Hvis du er interesseret i at høre mere om den nye specialenhed i Østsjællands Beredskab, kan du deltage i informationsmødet klokken 19.00 på tirsdag den 28. februar på brandstationen i Roskilde.

Uddannelsen starter i slutningen af marts 2017.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken