• Oliebrand efterlader spørgsmål

  31. marts 2016
  Ingen fornuftig forklaring på en kædereaktion af hændelser. Indhold i kollapsede tanke var i princippet ufarligt.

  Af Erik Weinreich

  Storbranden på Fredericia Havn den 3.-4. februar efterlader langt flere spørgsmål end svar, for der er endnu ingen fornuftig forklaring på den indledende kædereaktion af tankkollaps og eksplosioner. Ligeledes var tankenes indhold slet ikke kategoriseret som brandfarlige.

  Heldigvis fungerede beredskabet helt efter bogen, og der har kun været ros til indsatsen fra Trekantområdets Brandvæsen og de mange assistancestyrker, fortæller beredskabsdirektør Lars Nordahl Lemvigh fra Trekantområdets Brandvæsen.

  Urea kan ikke brænde

  Først kollapsede en kæmpetank og sendte 9.500 m3 flydende ureagødning ud mellem andre store tanke og videre ud på Strandvejen. Et sådant kollaps burde ikke kunne ske. Urea kan ikke brænde.

  Palmeolie er ikke brandfarligt

  Det voldsomme udslip kan have slået hul på en eller flere tanke, der indeholdt palmeolie, for 20 minutter senere udbrød der brand mellem tankene, men årsagen til branden kendes ikke.

  Palmeolie er hverken klassificeret som farligt eller brandfarligt. Det opbevares normalt mellem 65 og 70 grader for ikke at størkne, og flammepunktet er minimum 250 grader.

  DanGødnings tanke er da også håndteret alene ud fra bygningsreglementet med kommunal tilsynspligt og uden krav om brandsyn eller særlige beredskabsplaner.

  Risikabel indsats

  Tankkollapset resulterede i meldinger om både brand, kemikalieudslip og gylleudslip. På få minutter var indsatsleder og førsteindsatsen på plads, og ved første tegn på brand tilkaldte indsatslederen yderligere styrker.

  Palmeolien væltede nu ud fra huller i flere tanke, så indsatsmandskabet nogle steder stod i olie næsten til livet. Slukningen af de første brande mellem tankene var derfor alt andet end let, og da der på et tidspunkt begyndte at ske eksplosioner mellem tankene, trak indsatslederen mandskabet tilbage.

  Nyt tankkollaps

  Eksplosionerne fortsatte, og inden de efter 2-3 timer stoppede, var endnu en tank kollapset, denne gang med palmeolie.

  Da den direkte slukningsindsats langt om længe kunne genoptages, brændte palmeolien voldsomt mellem tankene.

  Samtidig var hundredvis af beboere inden for en radius af 1.000 meter evakueret.

  Masser af skum

  Det krævede enorme mængder skum at kvæle ilden i palmeolien, og skummet skulle desuden skydes længere ind mellem og over tankene, end det almindelige slukningsmateriel kunne nå.

  Ret tidligt i forløbet bad indsatslederen derfor vagtcentralen tilkalde crashtenders, der med deres kraftige kanoner kunne sende skum langt ind mellem tankene.

  Samtidig skulle nærvedliggende tanke med flydende CO2 køles for ikke at eksplodere på grund af overtryk.

  Alt i alt varede slukningen over et døgn, fulgt op af endnu tre døgn med brandvagt og efterslukning.