• Nyt system skal kvalitetssikre byggesager i Sønderjylland

  30. marts 2016
  Et ønske om bedre kvalitet og øget fokus på ensretning og ’best practice’ fik Brand & Redning Sønderjylland til at indføre et nyt kvalitetssikringssystem i byggesagsbehandlingen. De første reaktioner på den nye ordning er meget positive, fortæller beredskabsinspektør.

  De seneste måneder har proceduren i byggesagsbehandlingen hos Brand & Redning Sønderjylland ikke været helt, som den plejer. Det sønderjyske beredskab har nemlig valgt at indføre et nyt kvalitetssikringssystem, som skal ensrette behandlingen af byggesager.

  Og den foreløbige evaluering af det nye system er særdeles positiv, fortæller Helene Roest, der er beredskabsinspektør hos Brand & Redning Sønderjylland.

  ”Vi har fået meget positive tilbagemeldinger og dem, der har arbejdet med det, er meget begejstrede.”

  Ensretning for øje

  Den kommunale byggesagsbehandling har ad flere omgange fået kritik for at være for forskelligartet og uigennemsigtig. Hos Brand & Redning Sønderjylland er kvalitetssikringen i høj grad indført med det formål at sikre en mere ensartet byggesagsbehandling.

  ”Vi får skyld for i kommunerne, at vi sagsbehandler forskelligt, så vi mener, at det her er et sted at starte. Vi vil gerne sikre, at vi internt er enige om, hvordan sikkerhedsniveauet skal være – og det hjælper sådan et kvalitetssikringssystem os med,” siger Helene Roest.

  Det nye system går i al sin enkelthed ud på, at sagsbehandlerne kvalitetssikrer hinandens arbejde. Den medarbejder, der har siddet med sagen, og som har udarbejdet materialet, finder en kollega og videregiver materialet til. Kollegaen gennemfører så kvalitetssikringen ud fra en række skemaer og vejledninger.

  ”Vi lægger vægt på de faglige kompetencer, når vi kvalitetssikrer hinandens arbejde. Hvis det er en brandteknisk opgave med beregninger til, bestræber vi os meget på, at både sagsbehandleren og den, der kvalitetssikrer, har en viden om, hvordan man læser beregningerne og kan gennemskue problemstillingerne,” siger Helene Roest.

  Bedre sikkerhed for bygherre

  Det nye kvalitetssikringssystem har vist sig at have flere fordele. For ud over at sikre en større ensretning i sagsbehandlingen af byggesager er kvalitetssikringen også med til at skabe tryghed hos bygherren.

  ”Kvalitetssikringen giver bygherren en sikkerhed for, at vi er enige om, hvordan brandsikkerhedsniveauet skal være i projektet. For os er det vigtigt, at vi sikrer vores kunder, som vi kalder dem. Vores rolle er at stille de krav, der skal stilles, og sørge for, at vi holder os på dydens smalle sti og ikke stiller unødvendige krav,” siger Helene Roest.

  På de interne linjer har kvalitetssikringen også vist sig at have gode følgevirkninger. I en travl hverdag, hvor der sjældent er tid til at få at få talt sagerne igennem med hinanden, har denne ordning tvunget medarbejderne til at finde tid til at gennemgå tingene, fortæller Helen Roest.

  ”Vi har oplevet, efter vi indførte kvalitetssikringssystemet, at vi har haft nogle gode diskussioner internt om mange forskellige problemstillinger, som vi ikke tidligere har afsat tid til at få talt om i det daglige. Det er meget positivt.”