• Onlineværktøj skal gøre socialt arbejde lettere for beredskaber

  17. oktober 2017
  De næste to år skal Frederiksborg Brand & Redning og seks europæiske partnere skabe et onlineværktøj, som skal gøre det lettere for europæiske beredskaber at udføre socialt arbejde.

  Mange beredskaber vil gerne være dygtigere til at udføre socialt arbejde, men ofte sætter manglende ressourcer en stopper for de gode ideer.

  Det skal et nyt onlineværktøj lave om på. Frederiksborg Brand & Redning og seks europæiske partnere er nemlig gået i gang med at lave en digital platform med ideer og manualer til at udføre socialt arbejde i beredskabet for forskellige målgrupper.

  Det fortæller Muneeza Rosendahl, der arbejder i Strategi og Koordination i Frederiksborg Brand & Redning.

  ”Beredskaberne er en rigtig god platform til at udføre socialt arbejde. Brandvæsnet er et sundt fællesskab at blive lukket ind i, og mange oplever at blive anerkendt på en helt anden måde, end de er blevet før, når de trækker i indsatsdragten. Du bliver ikke målt på din boglige kunnen, men på den indsats du gør for at hjælpe andre.”

  De første skridt

  Projektet hedder ’Firefighters: Role models promoting social inclusion’, eller forkortet Firefighters Plus, og er finansieret gennem Erasmus+, der er et europæisk uddannelsesprogram. Foruden Frederiksborg Brand & Redning deltager fire beredskaber fra Rumænien, Polen, Holland, England og Spanien og to interesseorganisationer fra Rumænien og Polen i projektet.

  Projektet er målrettet de forebyggelsesafdelinger i beredskaberne, som ønsker en mere bredt funderet forebyggelsesindsats, fortæller Muneeza Rosendahl.

  ”Det her er et projekt, som er vigtigt for os, fordi vi mener, at potentialet i beredskabernes forebyggelsesarbejde er meget stort. Ved at identificere folk i udsatte positioner og arbejde med dem er vi med til at sikre social inklusion via beredskabet og dermed øge den sociale velfærd hos borgerne.”

  Ideen med projektet er at skabe en online platform, hvor beredskaberne kan blive inspireret til det næste sociale projekt med en udsat målgruppe. I onlineværktøjet vil brugerne blandt andet kunne finde viden om, hvordan man skaber kontakt til den pågældende målgruppe, hvordan man kommunikerer med den, og hvilke aktiviteter der vil give mening at oprette.

  ”Vi laver et idékatalog, som man som lokalt brandvæsen kan kigge i og finde ud af, hvad der konkret passer til det sted, man befinder sig. Hvis man er et mere landbaseret brandvæsen, kan det jo godt være, det ikke giver mening at lave noget for stofmisbrugere eller flygtninge, hvis det ikke er en udfordring i det pågældende område. Så er det måske mere et spørgsmål om at få sat nogle ting i gang i forhold til ungegruppen eller de ældre over 65 år,” siger Muneeza Rosendahl.

  Gode ideer på tværs af lande

  Det er ikke første gang, Frederiksborg Brand & Redning er med i et Erasmus+-projekt. I 2016 præsenterede beredskabet sammen med en række europæiske partnere et e-learningprogram om naturkatastrofer til både børn, voksne og medarbejdere i brandvæsnet.

  Derfor er det heller ikke nyt for medarbejderne i Frederiksborg Brand & Redning at skulle samarbejde med partnere fra andre lande og forsøge at finde fælles fodslag i projekterne.

  ”Det er faktisk en stor fordel, at vi er så forskellige og har forskellige udgangspunkter. Det er grobund for nogle rigtige gode samtaler om metoder, og flere af beredskaberne har allerede plantet nye ideer hos mig, som jeg gerne vil implementere i vores beredskab,” siger Muneeza Rosendahl.

  Partnerne i projektet har netop været samlet i Spanien til de første indledende samtaler. Den næste tid skal interesseorganisationerne fra Rumænien og Polen skrive projektets metodeafsnit.

  ”Herefter skal vi køre test på den online platform. Brandfolk i alle partnerlandene kommer med input og forslag til forbedringer, som vi så arbejder videre ud fra,” siger hun.

  Indholdet i onlineværktøjet oversættes til alle partnerlandenes sprog, så det bliver så let tilgængeligt for de enkelte medarbejdere som muligt. Projektet afsluttes i oktober 2019.