Søg
Close this search box.

Privatisering af brandsyn er at sætte brandsikkerheden på udsalg

7. marts 2016

Af Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber

I 2014 udførte de kommunale beredskaber 36.668 brandsyn. Flere end 100 brandsyn om dagen. Året rundt.

Brandsynene er en af de vigtigste opgaver i den brandforebyggende indsats. Det er her, beredskaberne rådgiver og vejleder borgere, institutioner og virksomheder i, hvordan man mindsker risikoen for brand. Det er her, beredskaberne kontrollerer, at der under en brand er adgang til forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i bygningen, og vejleder om hvordan man bedst hjælper sig selv og beredskabet.

I et nyt udspil til ændring af beredskabsloven foreslår Forsvarsministeriet, at det fremadrettet skal være muligt for private aktører at foretage brandsyn. I Danske Beredskaber synes vi, det er meget betænkeligt.

Når brandsyn gennemføres af samme beredskabsmyndighed, måske endda samme person, som senere vil skulle lede en indsats, vil der naturligvis kunne gives helt eksakte anvisninger om, hvordan der skal forholdes, og hvorhen man skal evakuere mv. Alt det sker ud fra et indgående kendskab til, hvordan den konkrete indsats vil forløbe, og dermed hvordan borgernes ageren vil være mest hensigtsmæssig.

Bjarne Nigaard, sekretariatschefTilsvarende gives der sparring og rådgivning om andre emner under et brandsyn. Det er fx rådgivning om beredskabsplanlægning og evakueringsøvelser, vilkår for gennemførelse af arrangementer med mange deltagere eller processen for om- og tilbygning (byggesagsbehandling).

Disse muligheder går selvsagt tabt, såfremt en anden end den ansvarlige beredskabsmyndighed foretager brandsyn. Borgerne bliver i højere grad afhængige af egen dømmekraft.

Når brandsyn gennemføres af det lokale beredskab, opnås endvidere kendskab til risikoobjekter og hændelser, som inddrages i forbindelse med senere løsning af operative opgaver. Det er relevant og betydningsfuldt, at det er de samme, der slukker brande og varetager brandsyn. På den måde sikres overførsel af viden og erfaringer til fordel for begge områder, og dermed skabes mest mulig tryghed for borgere, institutioner og virksomheder.

Også i det store beredskabsbillede mistes relevant viden, fx om hvor der findes egnede lokaler til indkvartering af nødstedte og indsigt i de lokalemæssige rammer, der er vigtige at kende ved en ansøgning om midlertidig overnatning på en skole.

Det lokale beredskabs konkrete kendskab til byggerierne vil slet og ret blive forringet, og dermed bliver en eventuel indsats sværere at håndtere og mere risikofyldt for borgere, virksomheder og brandmænd. Brandsyn er ikke en simpel teknisk gennemgang af branddøre. Det er forebyggelse og rådgivning, der kræver indsigt og uddannelse.

Når man laver et brandsyn, kan der udstedes både påbud og forbud. Der er tale om en myndighedsafgørelse ved alle typer af brandsyn, som potentielt kan vise sig at have meget vidtgående konsekvenser for den enkelte borger, institution eller erhvervsdrivende. Forkert vejledning, overfortolkning eller oversete brandfarer kan koste dyrt – både menneskeligt og økonomisk – for dem, som kun kan stole blindt på ekspertise og autoritet under et brandsyn.

Kunne man til sammenligning forestille sig, at det ikke er Arbejdstilsynet, der kommer på uanmeldt kontrol og lukker en byggeplads, men i stedet et privat firma?

Brandsikkerhed er ikke et profit-område – og derfor skal der gives uafhængig og fagligt kvalificeret rådgivning og tilsyn. Brandsikkerheden skal ikke sættes på udsalg.

Debatindlægget har også været bragt i Politiken den 7. marts 2016.

Relaterede nyheder

Tårnby Kommunes grønne ambitioner føres an af en eldrevet rød Mercedes, der lynhurtigt kan omdannes til et kommandostade for brandvæsen, politiet og sundhedsmyndighederne. Optrækket er ikke til at tage fejl af men brølet fra motoren mangler, når indsatsleder Ole Mebus svinger sin røde Mercedes ud fra Tårnby Brandstation i Kastrup for som første mand på […]

Når du ringer 112 for at få hjælp til brand eller redning, så er det brandfolk fra en af det kommunale beredskabs 29 enheder landet over, der tænder de blå blink og kommer til undsætning. Det viser den netop offentliggjorte rapport ”Redningsberedskabet i tal 2023” at det kommunale beredskab gjorde 39.921 gange i 2023. Til […]

Gnister fra mejetærskere og andre maskiner er blandt de hyppigste årsager til markbrande i høstmånederne. SEGES Innovation, Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber opfordrer til jævnlig rengøring af høstmaskinerne.  Mange markbrande startes af en gnist fra høstmaskinerne, eller når maskinerne bliver for varme og antænder støv eller andet tørt materiale. Med en ny høstsæson for døren opfordrer […]

Få nyhedsbrev i indbakken