• Røde Kors vil oprette fælles døgnvagt for alle afdelinger

  08. marts 2016
  Etablering af døgnvagt for alle Røde Kors' afdelinger skal blandt andet være en hjælp til de kommunale beredskaber. Målet er at styrke det robuste samfund. FOTO: Miriam Nielsen, Røde Kors 

  Af Erik Weinreich

  Røde Kors bevarer sine over 210 afdelinger rundt i landet, men er samtidig i fuld gang med at oprette en fælles døgnvagt, så samarbejdspartnere – herunder kommunale beredskaber – kun behøver at henvende sig ét sted.

  Døgnvagten vil så kunne aktivere den eller de afdelinger og kompetencer, der efterspørges, fortæller Frank Praefke, der er konsulent for Røde Kors samaritterne.

  Dialog med myndigheder

  Grundlæggende er arbejdet for et robust samfund centralt i Røde Kors’ virke. Man vil gerne stå til rådighed med en række ydelser som supplement til myndighedernes beredskab, og da der er forskellige behov rundt i landet, er Røde Kors nu i dialog med flere af de nye beredskabsenheder om, hvad de ønsker.

  Beredskaberne har ønsket en individuel kontakt, og der er derfor planlagt flere møder i løbet af foråret, hvor Røde Kors lokalt vil præsentere, hvad man kan tilbyde.

  Ud over de kommunale beredskaber er Røde Kors også i dialog med den Nationale Operative Stab (NOST) hos Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen og flere andre.

  Indsats i tre faser

  Som udgangspunkt opdeler Røde Kors sin indsats i tre faser:

  • Før hændelsen: At hjælpe borgerne til at blive mere modstandsdygtige
  • Under hændelsen: At tage sig af ramte borgere
  • Efter hændelsen: At hjælpe borgerne med at normaliserer deres hverdag

   

  Lokale afdelinger styrker nærhedsprincippet

  Selv om mange andre organisationer centraliserer i færre og større afdelinger, har Røde Kors valgt at bevare den hidtidige struktur, der er baseret på nærhedsprincippet. Det er vigtigt med den lokale forankring, hvor medlemmerne kender de lokale forhold.

  På landsplan har Røde Kors over 25.000 medlemmer. 700 er uddannet som samaritter, og mange flere er uddannet i førstehjælp.

  Derudover har medlemmerne mange kompetencer, så der kan laves aftaler med de kommunale beredskaber om forskellige ydelser med fokus på det menneskelige. Derved kan beredskaberne koncentrere sig om den tekniske indsats, siger Frank Praefke.

  Indsats, hvor det giver mening

  Med andre ord en aflastning af beredskaberne, hvor det giver mening:

  – Vi er meget bevidste om, at det er de lokale myndigheder, der vurderer, hvor det giver mening, at vi supplere. Vi står også gerne til rådighed og aflaster ved langstrakte hændelser som fx da flygtninge sidste år strømmede ind over grænsen ved Padborg og Rørby, og hvor vi hjalp med den midlertidige indkvartering. På baggrund af erfaringer herfra står vi parat med en psykosocial indsats, hvis politiet en anden gang beder os hjælpe.