• Roskilde Brandvæsen vil være byens brandvæsen

  21. januar 2020
  1. januar blev det kommunale beredskabslandkort udvidet med nye beredskaber. Et af dem er Roskilde Brandvæsen, der med beredskabsdirektør Lars Robetjé i spidsen har en klar vision om at skabe en tæt forbindelse mellem beredskab og borgere.

  Med et dækningsområde på 212 km2 og godt 87.500 indbyggere er Roskilde Brandvæsen et af landets mindre beredskaber. Men det betyder bestemt ikke, at ambitionerne også er små. Snarere tværtimod.

  I øjeblikket er beredskabet i gang med at udskifte meget af det nuværende materiel, der er gammelt og slidt. Det betyder, at fem nye brandbiler er bestilt, en ny redningsstige netop er ankommet, og mandskabet har fået nye branddragter, der lever op til de forventede krav fra Arbejdstilsynet til Ren Brandmand.

  ”Det kan godt være, vi kun er tre uger inde i det nye år og dermed også det nye Roskilde Brandvæsen, men byggestenene til det nye beredskab blev allerede lagt i efteråret. Derfor er vi kommet rimelig flyvende fra start, forstået på den måde, at vi har fået gjort os rigtig mange tanker allerede i 2019,” siger Lars Robetjé, der er beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen.

  Fokus på kerneopgaver

  Roskilde Brandvæsen råder over 150 medarbejdere, som fordeler sig ligeligt mellem tre fagområder; administration, forebyggelse og operativ.

  Det er estimeret, at Roskilde Brandvæsen vil have cirka 600 udrykninger om året fordelt på to brandstationer i henholdsvis Roskilde og Jyllinge. I kølvandet på etableringen af det nye beredskab har der været behov for en tilpasning af organisationen til det nye opgavesæt. Efter aftale med Roskilde Kommune overdrager beredskabet en række serviceopgaver som for eksempel nødkald, løft, rundering på skoler og hjælpemiddeldepot.

  ”Vi kiggede på hver enkelt opgave for at finde ud af, hvor den opgave ville blive løst bedst for den enkelte borger. Og derfor er der blandt andet flere opgaver, der er overgivet til hjemmeplejen, som jo er sundhedsfagligt personale og i langt højere grad kan honorere eksempelvis en ældre borger, der er faldet. Tidligere havde vi ambulancefolk til at løse disse opgaver, men nu er det brandfolk, der ville skulle varetage dem, og de har bare ikke den samme sundhedsfaglige baggrund,” siger Lars Robetjé.

  I stedet er brandfolkene nu på døgnvagt og bruger tiden mellem udrykningerne til uddannelse, der skal opkvalificere dem og skabe endnu større faglighed i organisationen.

  ”Nu har vi fuldt fokus på kerneopgaverne. Den eneste serviceopgave, der er tilbage, er brandhaneeftersyn, og det er en opgave, der giver rigtig god mening for os, fordi den tvinger vores brandbiler ud i hjørnerne af kommunen,” siger han.

  Veteraner og brandkadetter fortsætter

  Foruden at varetage de operative opgaver vil Roskilde Brandvæsen også videreføre nogle af de projekter, der blev igangsat i det tidligere Østsjællands Beredskab.

  Et af projekterne er det såkaldte veteranprojekt, hvor tidligere krigsveteraner uddannes til brandfolk. I øjeblikket arbejdes der på at finde en måde at inkludere veteranerne på i det etablerede beredskab efter endt uddannelse.

  ”Mange af dem kommer fra andre steder i landet og har derfor ikke en naturlig tilknytning til Roskilde. Derfor arbejder vi på at få en mere naturlig overgang fra uddannelse til beredskabet, således de kan bruge deres uddannelse det sted i landet, de bor, når de er færdiguddannede,” siger Lars Robetjé.

  Også brandkadetprojektet fortsætter i Roskilde Brandvæsen. Det samme gør uddannelsen til ledelses- og logistikassistent, som blev søsat tilbage i 2017 og har til formål at uddanne frivillige til at kunne levere kommunikation- og logistikassistance til indsatslederen under sværere opgaver.

  ”Vi går skridtet videre og indtænker ledelses- og logistikstøtten i den stående organisation, så vi kan levere den assistance til indsatslederen, uanset hvornår der er behov for det,” siger han.

  Tæt på borgerne

  I visionspapiret for Roskilde Brandvæsen fremgår det, at beredskabet ønsker at kunne understøtte civilsamfundet og erhvervslivet i kommunen.

  Konkret har det blandt andet betydet, at beredskabskommissionen ikke alene består af kommunalpolitikere, men også af repræsentanter fra Erhvervsforum, handelsstandsforeningen og boligselskabet.

  ”Når vi nu er kommet tilbage til at være et kommunalt brandvæsen, der er rykket ind i byen, vil vi også gerne fremstå som byens brandvæsen. Det har vi blandt andet gjort ved at invitere civile aktører med i beredskabskommissionen og ved at synliggøre byen i vores stafferinger og logo, hvor byens skyline er i. Vi forsøger at rykke tættere på de brugere, vi har,” siger Lars Robetjé.

  Han håber, at de civile aktører i beredskabskommissionen kan blive et vigtigt bindeled mellem beredskabet og borgerne.

  ”Vi prøver at favne brugerne af beredskabet, uanset om det er på det forebyggende eller afhjælpende område. Vi vil gerne skabe en forbindelse mellem beredskabet og det omkringliggende samfund og rykke tættere på byens borgere og brugere.”

  Store opgaver forude

  På trods af sin beskedne størrelse har Roskilde Brandvæsen en række store opgaver i de kommende år, som kaster rigeligt arbejde af sig, ikke mindst for beredskabets forebyggende afdeling.

  De fem forebyggende medarbejdere i Roskilde Brandvæsen skal nemlig danne ramme om beredskabsplanlægningen af den årlige Roskilde Festival, og derudover kommer EM i fodbold til sommer, mens Tour de France lægger vejen forbi i 2021.

  Derudover venter udarbejdelsen af den risikobaserede dimensionering, der skal til politisk godkendelse i slutningen af året.

  ”Vores hovedfokus i 2020 bliver to ting – dels at komme godt i mål med den risikobaserede dimensionering, og dels, at vi skal lande på vores ben og få tingene til at køre med alt fra uddannelse og indkøb af materiel til implementering af nye systemer og arbejdsgange,” siger Lars Robetjé.