• Slagelse fortsætter alene

  18. januar 2016
  Blot en uge inden nytår trak et flertal i Slagelse Byråd i nødbremsen og besluttede ikke at gå med i det fælles Vestsjællands Brandvæsen, der ud over Slagelse skulle bestå af Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre og Sorø kommuner. Nu skal kommissionen udstikke de overordnede retningslinjer.

  Af Erik Weinreich

  Når beredskabskommissionen i Slagelse mødes den 10. februar, skal beredskabschef John Olesen derfor fremlægge et strategi-notat, der skal danne grundlag for beslutninger om det kommunale beredskab fremover.

  Parat til omstilling

  Slagelse har ganske vist en risikobaseret dimensionering, men med en krævet besparelse på næsten 2,5 mio. kr. ud af et budget på 16,5 mio. kr. er det nødvendigt med justeringer.

  – Og når nu medarbejderne gennem to år har vænnet sig til, at der skal ske ændringer, skulle man være et skarn, hvis man ikke udnyttede, at der er en vis omstillingsparathed i organisationen, siger John Olesen.

  I sit notat samler han 12-15 emner, heriblandt brandskole, vagtcentral, større faglighed og robusthed, risikobaseret dimensionering, Firebirds (brandkadetter) og mål for de frivillige. Det bliver så op til kommissionen at udstikke retningslinjer for fremtidens fokuspunkter og serviceniveau i forhold til økonomien.

  Hvor er pengene?

  Besparelserne er dog ikke lige om hjørnet, for selv om den krævede besparelse officielt er lagt ind i budgettet, er pengene ikke fundet endnu, fortæller John Olesen.

  Han kan hverken fyre fem fuldtidsansatte eller finde hurtige besparelser på de tre brandstationer, hvoraf de to drives af Falck. En beskæring i materiellet vil i givet fald også kræve en ny risikobaseret dimensionering, og en sådan vil tidligst kunne gennemføres til efteråret.

  Dyrt bekendtskab

  Den væsentligste baggrund for sammenlægning til nye beredskabsenheder er, at kommunerne sammenlagt skal spare 175 mio. kr. på beredskabsområdet. For Slagelses vedkommende ville en deltagelse i Vestsjællands Brandvæsen imidlertid betyde øgede udgifter de første mange år.

  Slagelses beslutning om ikke at gå med i et beredskabssamarbejde er da også først og fremmest økonomisk begrundet, idet Slagelse stod til en årlig budgetforøgelse på mellem en og fire mio. kr. om året – alt afhængig af regnemetode.

  Hverdag som hidtil

  Umiddelbart betyder Slagelses pludselige udtræden af det vestsjællandske samarbejde, at Slagelse beholder alle sine medarbejdere i samme stillinger som hidtil. Samarbejdsaftaler med naboberedskaberne fortsætter også uændret. Det gælder også samarbejdet omkring Storebæltsforbindelsen.