• Fortsat plads til flere deltidsbrandfolk

  19. januar 2016
  Der er stadig behov for flere deltidsbrandmænd, især uden for de store byer i dagtimerne, fortæller regional konsulent i projektet ’Bliv Brandmand Nu’, der formidler op mod 100 ansættelser om året.

  Af Erik Weinreich

  Den i landet, der kender problemet allerbedst, er nok Henrik Stage, der er regional konsulent på projektet Bliv brandmand nu, og som har været med siden starten i 2010. Projektet begyndte som et forsøg og blev hurtigt landsdækkende under Beredskabsforbundet med en fast, årlig bevilling på 2 mio. kr.

  Ren succes

  Egentlig er der tale om et succesprojekt, for Henrik Stage og hans fire kolleger ude i landet har oparbejdet en stor erfaring med at rekruttere deltidsbrandfolk. Bortset fra et mindre fald i 2015, hvor der herskede stor usikkerhed om de nye enheders behov for brandfolk og eventuel risiko for lukning af brandstationer, formidler projektet 80-100 ansættelser om året.

  Fordomme

  En af de helt store udfordringer har været at nedbryde folks fordomme om, hvad en deltidsbrandmand laver. Rigtig mange har troet, at der var tale om fritidsbrandmænd, og har misforstået, hvad det vil sige at stå til rådighed.

  Her er det værdifuld med en lokal konsulent, der kan rede begreberne ud – også i forhold til, at de sønderjyske, frivillige brandværn har en anden struktur.

  Ny hjemmeside

  – Nu er der igen ved at blive interesse for kampagner, og man kan altid rekvirere os til en snak. Vi har penge til foldere og andet, der giver mening og kan fx kanalisere penge til en radio- eller tv-kampagne.

  – Vi har desuden gjort en del ud af markedsføring, og med den nye hjemmeside kan beredskaber og Falck selv lave deres helt egne kampagner, lige som interesserede på hjemmesiden hurtigt kan se, hvilke brandstationer, der mangler mandskab, siger Henrik Stage.

  Læs mere om projektet på hjemmesiden: www.blivbrandmandnu.dk