Søg
Close this search box.

Konference skal sætte fokus på konsekvenser af mere lempelige brandkrav

19. januar 2016

Så sent som mandag eftermiddag den 18. januar udbrød en brand på Tican-slagteriet i Thisted, som ifølge slagteriet selv kommer til at koste i omegnen af 800.000 kroner. Ikke fordi branden forårsagede store skader på hverken personer eller materiel, men fordi branden betød, at 200 døde svin måtte kasseres i forbindelse med produktionsstoppet, og at medarbejderne nu er nødt til at arbejde over de kommende dage for at indhente det tabte.

”Hvad nu, hvis man med få midler havde kunnet forebygge branden? Så havde man undgået det her tab,” reflekterer Peter Hofman-Bang, der er overingeniør hos SikkerhedsBranchen og en af arrangørerne bag konferencen om brandregler på Christiansborg.

Hensigten med konferencen er at perspektivere debatten og dermed også beslutningsgrundlaget til ikke kun at omfatte omkostninger ved opførelse og drift af bygninger, men også at se på de menneskelige, økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser, når de pågældende bygninger brænder.

Ifølge Peter Hofman-Bang har politikerne overset konsekvenserne af at lempe på de brandkrav, vi har til nye byggerier i dag.

”Vi er bekymrede. Vi er bekymrede over, at politikerne er i gang med at gøre noget, som de ikke rigtig har fået belyst konsekvenserne af. Lige nu skruer man på alle håndtag på én gang – man vil lempe byggereglerne og brandreglerne, man sparer på beredskabet, og samtidig omorganiserer man byggesagsbehandlingen og beredskabet. Der må vi bare sige: Kære politikere, hvor vil I hen? Hvad er målet med det her?,” siger han.

Billigere byggeri på bekostning af brandsikkerhed

Baggrunden for konferencen er regeringens forslag til en række ændringer i byggeloven og lempelser i brandreguleringen, som forventes at blive vedtaget i begyndelsen af 2016.

Forslagene kommer blandt andet i kølvandet på Dansk Industris ønske om at skabe mulighed for billigere byggeri i Danmark, så det fortsat kan være attraktivt for eksempelvis udenlandske virksomheder at placere kontorer her.

Ifølge regeringen selv vil ændringerne sikre, at det bliver lettere at forstå de danske brandregler, og at brandkravene herhjemme tilpasses de standarder, man har i vores nabolande. Derudover ønsker regeringen at privatisere den tekniske byggesagsbehandling ved at indføre en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal stå inde for, at brandreglerne bliver fulgt under nye byggerier.

Peter Hofman-Bang er ikke i tvivl om, hvad konsekvenserne bliver, hvis politikerne gennemfører forslagene uden at skele til brandsikkerheden.

”Man kan måske godt skære en til to procent af byggeomkostningerne ved at lempe på nogle brandkrav, men her må jeg så gøre opmærksom på, at det kommer mangefold igen ved direkte økonomiske tab, tab af arbejdspladser og samfundsforstyrrelser. Vi skal ikke glemme, at regnestykket for tab ved en brand ikke kun handler om den virksomhed, der brænder. Der er eksempelvis også skjulte omkostninger i forhold til nabovirksomhederne, der bliver generede af branden,” siger han.

Brandsikkerhed på dagsordenen

Peter Hofman-Bang håber, at konferencen kan hjælpe til at skabe større bevidsthed om brandsikkerhed hos politikerne på Christiansborg.

”Vi beder politikerne om at tage de store briller på. Danmark er et civiliseret land, og lad nu være med at smide det overbord, som vi har opbygget gennem mange år. De regler, vi har i øjeblikket, er ikke grebet ud af den blå luft, og det er ikke ondsindede mennesker, der har siddet og udtænkt dem. Hele filosofien bag vores nuværende brandregler er jo et udtryk for århundreders gode og dårlige erfaringer.”

Konferencen afholdes i Landstingssalen på Christiansborg. Her indledes der med en række oplæg fra både beredskabet, forsikringsbranchen og byggebranchen og afsluttes med en paneldebat, hvor blandt andre Annette Lind fra Socialdemokraterne og Liberal Alliances Joachim B. Olsen deltager.

Se hele programmet for konferencen her.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken