• Tema: Sådan er det at være beredskabsdirektør

  07. april 2017
  I fredagens tema med fokus på de forskellige jobfunktioner i beredskabet kan du læse om 53-årige Mogens Bjerregaard, der er beredskabsdirektør. Han droppede sin karriere i politiet til fordel for nye udfordringer i beredskabet.

  Med de to største stjerner på skuldrene er beredskabsdirektør og -chef den højeste rang inden for det kommunale beredskabs rangorden. I denne stilling er man leder for hele beredskabsenheden.
  Beredskabsdirektør i Beredskab Fyn, Mogens Bjerregaard, fik sin titel som beredskabsdirektør i januar 2016. Forinden havde han været beredskabschef i syv år. Som tidligere politimand valgte han at skifte karriere for at prøve nye udfordringer og bruge mere tid sammen med familien.

  ”Efter en længere og rigtig god karriere i politiet trængte jeg dels til at prøve noget nyt, men jeg sad også i en stilling, hvor jeg rejste meget, som gjorde, at jeg var væk fra kone og børn. Jeg så derfor en mulighed for at bruge mine kompetencer fra politiet i beredskabet,” siger han.

  Beredskabsdirektør med ansvar

  Opgaverne som beredskabsdirektør spænder bredt fra økonomisk til operativt ansvar. Mogens Bjerregaard refererer til beredskabskommissionen og i det daglige til formanden for beredskabskommissionen.

  ”Jeg har det overordnede ansvar for alle vores medarbejdere og for det samlede beredskab i de ni ejerkommuner på Fyn, som indbefatter myndigheds- og forebyggelsesopgaver samt uddannelsesansvar for ansatte, frivillige, kommuner og virksomheder i relation til beredskabsloven. I det daglige leder jeg igennem mine fire dygtige chefer bestående af vicedirektør, myndighedschef, uddannelseschef og administrationschef,” siger han.

  Derudover bruger Mogens Bjerregaard også meget tid på at udvikle chefgrupper, som han selv har rekrutteret til beredskabet. Chefgruppen skal udvikle sig til et team, og de enkelte chefer skal understøttes i rollen som chefer.

  ”Det er vigtigt at udvikle chefer, så vi hele tiden kan blive dygtigere og flytte vores ledelsesmæssige kompetencer. Det kan jeg igennem det seneste år se værdien af, idet vi sammen flytter os i den rigtige retning,” siger han.

  Før sammenlægningen var de forskellige beredskabschefer og beredskabsafdelinger i kommunerne på Fyn indplaceret meget forskelligt i de kommunale forvaltninger med et forskelligt kompetenceniveau til følge. Beredskaberne i Odense og på Ærø var de eneste steder på Fyn, hvor driften af det operative beredskab i forvejen lå i kommunen.

  ”Som beredskabsdirektør står jeg også for økonomien i beredskabet. Jeg skal sammen med budgetansvarlige ledere ved Beredskab Fyn sikre, at vi bruger ressourcerne bedst. Det var en vanskelig opgave fra 1. januar 2016 at budgettere for en ny virksomhed med mange nye opgaver. Vi vil jo gerne have mest muligt beredskab for pengene,” siger han.

  Et nyt beredskab

  Efter sammenlægningerne af de kommunale beredskaber i 2016 er Beredskab Fyn blevet landets tredje største beredskab målt på indbyggere og antallet af kommuner.

  Ifølge Mogens Bjerregaard har sammenlægningerne bidraget til en bedre koordination på tværs af kommunerne, hvor samarbejdet er blevet stærkere og responstiden kortere. Han mener, at beredskabet har fået et bedre operativt overblik, og samtidig har man sikret fri disponering af udrykningskøretøjerne på tværs af kommunegrænserne.
  Ledelsen har ligeledes fået større gennemslagskraft, som har resulteret i mere effektive beslutningsprocesser, ligesom man arbejder på at sikre en mere ensartet sagsbehandling på myndighedsområdet.

  ”Før var der ni forskellige måder at gøre tingene på, på Fyn. Nu træffes beslutningerne ét sted. Jeg synes, at

  sammenlægningerne har udmøntet sig i en harmonisering af en række forhold, herunder det operative og myndighedsmæssige serviceniveau,” fortæller han.

  På trods af sammenlægningerne er det ikke alt, der er rosenrødt. Der skal også spares penge og laves risikobaserede dimensioneringsplaner som stadigvæk kan have sine udfordringer.

  ”Når jeg som chef bliver pålagt at skulle effektivisere mere end seks millioner kroner, vil det utvivlsomt påvirke driften og arbejdspresset, indtil synergien får effekt – det har også som chef og menneske påvirket mig. I 2016 handlede det om at få de vigtigste opgaver implementeret, mens 2017 vil handle om at konsolidere Beredskab Fyn som en god arbejdsplads. For mig er det vigtigt, at alle medarbejder trives – det giver en god og attraktiv arbejdsplads,” fortæller han.

  Mogens Bjerregaard er glad for sit arbejde, og han har bestemt ikke fortrudt sit karriereskift.

  ”Jeg skiftede job i håb, om at græsset var grønnere på den anden side, og jeg er bestemt ikke blevet skuffet,” siger han.