Søg
Close this search box.

Formand er positiv efter møde med forsvarsminister

5. april 2017

Det var en både lyttende, forstående og interesseret forsvarsminister, der bød repræsentanter fra Danske Beredskaber indenfor i Forsvarsministeriet. De seneste år har omstruktureringer og nedskæringer præget redningsberedskabet, der står over for store udfordringer med klima og terror i fremtiden og har et aktuelt problem med at rekruttere brandmænd.

Klima, terror og rekruttering var derfor også på dagsordenen til mødet, hvor forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen gerne ville høre nærmere om beredskabernes situation. Det fortæller Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber.

“Det var et godt ministermøde, hvor forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen havde sat sig godt ind i stoffet – det var en rigtig positiv oplevelse. Vi talte særligt om, hvordan rekrutteringen gik, hvordan robustheden i beredskabet så ud, og hvordan de voldsomme vejrforhold i forbindelse med stormfloden havde skabt yderligere udfordringer for beredskabet.”

Nye og større beredskabsenheder er en realitet

Med de aftalte og nu stort set gennemførte effektiviseringer af det kommunale redningsberedskab er der skabt større og mere robuste enheder, der i endnu højere grad er specialiserede inden for en lang række beredskabsfaglige områder.

Mødet med forsvarsministeren tog over en time, og emner som sammenlægning af de kommunale beredskabsenheder og samarbejdet med Beredskabsstyrelsen og andre sektorer som sundhedsberedskabet og politiet blev drøftet.

”Vi fortalte, at vi var kommet igennem fusionsfasen med sammenlægningerne i 2016, og at vi på nuværende tidspunkt har gang i at lave en del udvikling inden for beredskabet. Vi gør det altid, så godt vi kan, med de midler vi får stillet til rådighed. Med et godt samarbejde og inspiration fra andre lande kan man nå langt,” siger Jarl Vagn Hansen.

En opbygning omkring deltidsansatte

I Danmark er beredskaberne i høj grad bygget op omkring deltidsansatte brandmænd, der er honorarlønnede. Kun i de største byer findes der fuldtidsansatte brandmænd. Denne opbygning er ikke alsidig, mener Jarl Vagn Hansen, fordi den ikke tager højde for nogle af de mange kompetencer, som de forskellige brandmandsfunktioner kan bidrage med.

”Vi fik gjort opmærksom på, at det er en skrøbelig model, som man politisk skal passe på med. Ministeren fortalte, at han havde bemærket skrøbeligheden, og at han var begejstret over entusiasmen og ildhuen, der hviler hos de ansatte i beredskabet, og kvitterede for det engagement, beredskaberne udfører,” fortæller han.

Ifølge Jarl Vagn Hansen kom parterne mere eller mindre omkring hele paletten af emner, hvor særligt udfordringer med rekruttering fyldte meget.

”Vi talte om, hvilke barrierer og muligheder rekruttering giver. Hvordan rekrutterer man, og hvad skal der sættes særligt fokus på, var nogle af de spørgsmål, som blev stillet under mødet. I forlængelse heraf nævnet vi også vores projekt med brandkadetter, som er en rekrutteringskanal.”

Det fremtidige forlig

National- og risikobilledet er blevet ændret drastisk. Flere terror og klimaforandringer truer Danmark i stigende grad, og spørgsmål omkring beredskabernes robusthed står mere centralt end nogensinde. Emner som disse er blandt dem, som uden tvivl vil indgå i fremtidens forlig, mener formanden for Danske Beredskaber.

”Jeg tror, at forebyggelse af terror og klimaforandringer bliver nogle af de omdrejningspunkter, vi møder i det kommende forlig. Beredskaberne fylder mere i den portefølje af opgaver, forsvarsministeren har – mere end det har gjort tidligere. Det fylder også mere ved Kommunernes Landsforening, end det har gjort tidligere, og det skyldes de udfordringer, vi står overfor nu som terror og voldsomt vejr,” siger Jarl Vagn Hansen.

Terror og klimaændringer vil også blive debatteret under Årsmødet, som Danske Beredskaber afholder i Odense Congress Center fra den 23. til den 24. august. Her vil forsvarsministeren holde en tale og indgå i den efterfølgende debat.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken