• Brandkadetterne i Ringkøbing-Skjern tager endnu et år

  04. april 2017
  I Ringkøbing-Skjern er brandkadetuddannelsen under Brandkadetter i Danmark så stor en succes, at kommunale aktører går sammen om at sikre økonomien for projektets overlevelse.

  Samskabelse er det nye sort, når man taler om samarbejde på tværs af forskellige aktører – og den tendens må man i den grad sige, at Ringkøbing-Skjern Kommune har valgt at være en del af.

  Siden 2015 har Ringkøbing-Skjern Kommune uddannet kadetter under Brandkadetter i Danmark med støttet fra TrygFonden og VELUX FONDEN. Nu er perioden med fondsmidler ved at nå sin afslutning, men det afholder ikke Ringkøbing-Skjern Kommune fra at fortsætte sin succesrige brandkadetuddannelse. Forskellige kommunale aktører er gået sammen og har ved at løfte i flok sikret overlevelsen af det lokale brandkadetkorps.

  Sammen står vi stærkere

  Brand & Redning MidtVest, Den Kommunale Ungdomsskole, Kirkeskolen og de lokale specialskoler er gået sammen om at forankre tiltaget, så det kan komme flere unge til gavn i fremtiden.

  Kim Bjerg Wemmelund, der er beredskabschef i Brand og Redning MidtVest, er meget glad for, at det er lykkedes at forankre projektet.

  ’Vi er stolte over at kunne forankre det her hammergode projekt, men vi ville ikke kunne gøre det alene. Det er afgørende for projektet, at vi er flere aktører, der arbejder sammen og støtter op rent økonomisk. Når vi er flere aktører, der går sammen, så sikrer vi samtidig, at projektet bliver solidt forankret, og det er afgørende. Samtidig giver det en god synergi i kommunen, når der er flere, der er med i det og bakker op. Sammen står vi stærkere,’ siger han.

  Også Ngoie Diaminda, der er lærer på kommunens modtagerklasse på Kirkeskolen, ser et stort potentiale i samarbejdet:

  ’Det er godt, at vi kan samarbejde omkring brandkadetprojektet, for vi har et fælles mål. Brandkadetprojektet giver de unge noget specielt. Eleverne får lov til at møde voksne, der møder dem, som de er, og som ser dem som potentielle ressourcer.’

  Uddannelse af ansvarsbevidste unge giver værdi til lokalsamfundet

  Brandkadetuddannelsen er ikke kun med til at klæde de unge brandkadetter på rent fagligt, socialt og personligt. Uddannelsen er også med til at forme de unge til ansvarsbevidste borgere, der har lyst til at deltage på frivilligt basis i det danske redningsberedskabs opgavesikring ved brand og redning – og det er der et behov for.

  Nyeste tal viser, at landets kommunale brandstationer i alt mangler 400 brandmænd. Både nationalt og lokalt må det derfor anses for værende positivt, at brandkadetuddannelsen er med til at højne frivilligheden blandt unge mennesker.

  I Ringkøbing-Skjern er fire af de uddannede brandkadetter allerede blevet frivillige i det lokale beredskab. Til sommer står endnu 10 brandkadetter klar til at blive en del af det frivillige beredskab. Mustafa Mamo er en af dem, som glæder sig til at overgå til det frivillige beredskab til sommer.

  ’Jeg har lært rigtig meget som brandkadet, men jeg vil gerne lære endnu mere og har derfor meldt mig til det frivillige beredskab. Man lærer rigtig meget, samtidig med at det er sjovt og hyggeligt.’

  De unge kadetterne vil meget gerne hjælpe i beredskabet, men det er samtidig vigtigt, at de er ordentligt rustet og uddannet til at komme med ud på beredskabsfaglige opgaver i virkeligheden, hvor det er alvor og ikke bare en øvelse hjemme på brandstationen.
  ’Under stormen i begyndelsen af det nye år tilbød adskillige kadetter deres hjælp. Det er dejligt at vide, at de unges villighed og lyst til at hjælpe er der,’ fortæller Bent Nielsen, der er projektleder for brandkadetprojektet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

  Beredskabschefen hilser også den nye udvikling velkommen:

  ’Det er glædeligt, at der er så mange unge mennesker, der viser interesse for det frivillige beredskab, for vi har brug for de unges kræfter og deres engagement. I øjeblikket arbejder vi netop på at gøre vores frivilligenhed større, så det er et meget positivt udfald af projektet, at det er med til at rekruttere unge frivillige brandmænd til vores beredskab,’ siger Kim Bjerg Wemmelund.

  Om brandkadetenheden i Ringkøbing-Skjern

  Brandkadetterne i Ringkøbing-Skjern er støttet af VELUX FONDEN og TrygFonden i perioden 2015-2017. Brandkadetenheden kører tre typer af hold: et hold består af unge fra tre specialklassecentre i kommunen, et andet hold gennemføres som et valgfag, mens det tredje hold består af unge flygtninge fra de lokale modtagerklasser. 70 unge er indtil videre uddannet som brandkadetter i Ringkøbing-Skjern Kommune under Brandkadetter i Danmark.

   

  Læs Ringkøbing-Skjerns pressemeddelelse her.