• Temadag samlede forebyggere fra hele landet

  09. oktober 2018
  Forebyggere fra hele landet var tirsdag samlet i Middelfart, hvor der blev afholdt temadag omkring større arrangementer. Et ønske fra arrangører om større harmoni i sagsbehandlingen var blandt andet noget af det, der skulle debatteres.

  ”Helt grundlæggende har vi et vanvittig godt samarbejde med beredskaberne rundtomkring i landet, men vi oplever også, at der er nogle væsentlige forskelle på, hvad det er, I vil have os til”.

  Sådan lød det fra Sigurd Berri, der er sikkerhedschef for arrangørvirksomheden Down the Drain, da han tirsdag gav et gæsteindlæg til Danske Beredskabers interne temadag om større arrangementer. Her var han inviteret til at være djævlens advokat fra en arrangørs perspektiv, når en større begivenhed arrangeres.

  For når et arrangement skal have diverse tilladelser, er det ikke givet, at ansøgningen og sagsbehandlingen foregår på samme måde i forskellige kommuner.

  Efter en ændring i bygningsreglementet for to år siden, er det nu hjemlet i byggemyndighedernes lovgivning, hvorfor beredskaberne i dag i større grad bringes i spil som rådgivere og ikke som myndighed.

  Derfor afholdt Danske Beredskabers Netværk Forebyggelse i Middelfart intern temadag, hvor der, gennem indlæg fra eksterne parter samt drøftelser deltagerne imellem, skulle findes et muligt fælles fodslag i den rådgivning og sagsbehandling, der knyttes til afviklingen af større arrangementer. Eller i alt fald nogle skridt henimod netop det. For emnet er komplekst og skaber til tider forvirring for både arrangør og sagsbehandler.

  Her startede dagen med en workshop deltagerne imellem, hvor det var hensigten at reflektere nogle af de fællesnævnere, der kendetegner den rådgivning, der ydes i forbindelse med afviklingen af de større arrangementer.

  Skismaet er, at hvis der skabe en større ensretning på tværs af kommuner, så vil arrangøren og i sidste ende borgeren opleve en bedre service.

  Kommunale forskelle er vigtige

  Men de kommunale forskelle er vigtige, fortæller Birgitte Buskov, der er beredskabsinspektør i Nordvestjyllands Brandvæsen, der oplevede temadagen som god og konstruktiv:

  ”Der skal være plads til, at vi er forskellige i de forskellige beredskaber, men hvis vi kan få skabt nogle rammer og nogle vejledninger, der stemmer overens over hele landet, så vil det helt sikkert være en god ting”, fortæller hun, der da også har ting at tage med hjem til det nordvestjyske.

  ”Selvom vi er forskellige i beredskaberne, kan vi lære meget af hinanden, og jeg har derfor også nogle inputs, jeg kan tage med hjem til vores kommune”.

  En af dem der har stået for temadagen, er forebyggelseschef i Østsjællands Beredskab og medlem af Netværk Forebyggelse, Niels Rasmussen. Trods et meget komplekst emne, er han dog tilfreds med, at der nu er sat gang i arbejdet:

  “Jeg er slet ikke i tvivl om, at dagens indlæg og diskussioner, har givet deltagerne nogle a-ha-oplevelser, som vil tænke over og tage med hjem i deres daglige arbejde”, fortæller Niels Rasmussen, der da også håber på, at det skaber en forøget interesse for emnet.

  “Når emnet lige har bundfældet sig hos deltagerne, så tror jeg også, at der vil være en større nysgerrighed på emnet, så vi sammen kan rykke yderligere”

  Derfor er der da også forhåbninger om, at man kan komme endnu nærmere nogle fælles fodslag, hvorfor der allerede nu er programsat en temadag yderligere i februar.