Søg
Close this search box.

Nye analyser skaber overblik over dødsbrande og brande i private boliger

10. oktober 2018

I to nye analyser fra Beredskabsstyrelsen forsøges det at skabe et overblik over dødsbrande og brande i privat beboelse generelt. Med de to nye analyser er forhåbningen, at der for fremtiden kan skabes nogle mere robuste rammevilkår for beredskaberne rundtom i landet, der dermed har et evidensbaseret grundlag til at skabe forebyggelseskampagner.

En af de helt store konklusioner i analysen om brand i boliger er, at det er ganske få af de steder, hvor en brand er opstået i privat beboelse, hvor der faktisk har været en fungerende røgalarm i boligen.

Det er nemlig kun i seks procent af tilfældene, hvor brandvæsenet er blevet tilkaldt til en boligbrand, at der har der været en funktionsdygtig røgalarm, lyder det i en af analyserne, hvor boligbrandene i 2016-2017 er blevet gransket til bunds.

Til sammenligning viser TrygFondens seneste røgalarmundersøgelse, at 73 procent af alle danskere mener, at de har en fungerende røgalarm, hvormed det er indiskutabelt, at risikoen for en boligbrand er højere, hvis der ikke er opsat en fungerende røgalarm.

Et tal, der vækker genklang hos Danske Beredskaber, der opfordrer til rettidig omhu.

”Tallene viser fuldstændig entydigt, at hvis man har en røgalarm i hjemmet, så har man også sikret sig i en vis grad”, fortæller Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber, som håber på, at borgerne vil tage den nye analyse til efterretning:

”Vores erfaring siger klart, at man med noget så simpelt som en røgalarm kan forebygge brandene i hjemmene, og derfor håber jeg også, at endnu flere borgere vil gå ned i det lokale byggemarked og anskaffe sig en røgalarm”.

Analysen af brand i boliger viser også, at 80 procent af brandene opstår ved menneskelig adfærd, der typisk skyldes uforsigtighed. Især ulykker i køkkenet er en af de helt store syndere, hvor 31 procent af brande i privat beboelse starter. Så husk de gode råd om brandsikkerhed

Færre dødsbrande de sidste 10 år

Men der er også gode nyheder at spore i dødsbrandsanalysen, der viser, at der gennem de senere år er sket et fald af dødsbrande i Danmark i løbet af de sidste 10 år.

For i løbet af de sidste 10 år er der omkommet 700 mennesker i forbindelse med 678 dødsbrande, mens der i de foregående 10-årige periode var 789 branddøde i 747 dødsbrande, hvilket er et fald på henholdsvis 11 og 9 procent.

Men dødsbrandsanalysen viser også dog, at over halvdelen af borgerne, der omkommer ved brandulykker, er i gruppen, der kategoriseres som sårbare borgere. Karakteristika for denne gruppe kan være en fysisk funktionsnedsættelse, et rusmiddelsmisbrug eller ved et nedsat kognitivt funktionsniveau.

En gruppe af borgere, der dog allerede sigtes ganske klart efter i kampagneprojektet ”Brandsikker Bolig”, som Danske Beredskaber i samarbejde med TrygFonden, Kommunernes Landsforening og Beredskabsstyrelsen har lanceret, mens der også foregår lokale pilotprojekter i nogle beredskaber.

Ideen til Brandsikker Bolig-indsatsen kommer blandt andet fra England og Norge, hvor man har stor erfaring med at nå de risikogrupper i befolkningen, som kan have svært ved at håndtere brandsikkerheden.

Du kan læse analysen om brandårsager i privat beboelse her, mens du kan læse  analysen om dødsbrande i Danmark lige her.

Relaterede nyheder

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Claus Bo Nielsen, Beredskabsdirektør i Nordvestjyllands Brandvæsen har været hårdt ramt af afgangstidskravet på fem minutter. 18. juni forklarede han Folketingets forsvarsudvalg, hvorfor en afskaffelse af kravet kan medvirke til at bevare de vigtige lokale stationer rundt i landet. Hos Danske Beredskaber ser man afskaffelsen af afgangstidskravet som en levetidsforlængelse af deltidsmodellen, og i bestyrelsen […]

Få nyhedsbrev i indbakken