• Tilsyn med fyrværkeri viser, at der generelt er styr på reglerne

  30. december 2015
  De kommunale beredskaber og brandvæsner har ført tilsyn med fyrværkeriudsalgene og fyrværkeriproduktion, og langt over 1.000 steder har haft uvarslet besøg.

  De sidste dage har salget af fyrværkeri for alvor taget fart, og det samme har derfor tilsynsbesøgene hos de, der sælger.

  Det er de kommunale beredskabsenheder og brandvæsner, som er samlet i organisationen Danske Beredskaber, der med sin faglige kompetence har opgaven med at føre tilsyn med salget, og at kontrollere, at sikkerheden omkring produktion og opbevaring er i orden.

  Det generelle indtryk er, at der på trods af stramninger af reglerne for få år siden, nu er kommet rigtig fint styr på tingene. Der er kun ganske få steder behov for, at der skal udstedes sanktioner.

  Et eksempel er Brand og Redning MidtVest, som dækker området omkring Herning og Skjern/Ringkøbing.

  Her oplyser beredskabsdirektør Kim Bjerg Wemmelund, at der kun har været behov for en enkelt anmeldelse til politiet – af et ulovligt lager med krysantemumbomber. Og altså ikke problemer ved de officielle salgssteder.

  Samme tendens kan genkendes i hovedstaden.

  ”Københavns Brandvæsen har i løbet af de sidste par uger foretaget eftersyn af en lang række salgssteder for fyrværkeri”, fortæller Marcello Francati. ”Eftersynene har givet anledning til meget få påtaler og det er vores klare opfattelse at salgsstederne er blevet bedre til at efterleve de gældende regler. Vi har dog måttet give enkelte påbud, men disse har været i småtingsafdelingen.”

  Også på Fyn kan man med sindsro gå nytåret i møde. Beredskabschef Gerner Nielsen fra Beredskab Fyn fortæller, at der på hele Sydfyn overhovedet ikke er givet påbud eller andet. Man har kunnet klare tingene med en snak. Undtagelsen på Fyn kom før jul, hvor der blev afsløret et lager af ulovligt fyrværkeri ved Otterup. Igen var det altså et forsøg på salg uden om de officielle salgssteder og bevidst uden om reglerne.

  Fra andre egne af landet er meldingerne de samme. Bornholm er, med sine relativt få salgssteder, et af de steder hvor man kan føre grundigt tilsyn med alle salgssteder. Også her uden problemer. Brandinspektør Henrik Madsen fortæller, at der er foretaget mellem 20 og 25 tilsyn på de forskellige salgssteder, svarende til at alle salgssteder på Bornholm har fået mindst et tilsyn.

  ”Vi må generelt konkludere, at salgsstederne er gode til at efterleve reglerne”, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber, og har samlet indtryk og tal sammen. ”De få meget grelle episoder vi hører om, har alle den fællesnævner, at der er tale om bevidste forsøg på at sælge og/eller producere ulovligt fyrværkeri som en slags organiseret kriminalitet. Så det skal de mange officielle salgssteder ikke sværtes af. For de har generelt orden i tingene.”

  Danske Beredskaber ønsker alle et godt og sikkert nytår.