Søg
Close this search box.

Vægterkorps hos Beredskab Fyn viser vejen for unge

18. april 2016

Blandt børn og unge i Odense går de under navnet ’de flinke vagter’. Vægterkorpset hos Beredskab Fyn er på få år blevet en vigtig del af det sociale arbejde i landets tredje største by, Odense.

I 2010 besluttede byrådet i Odense at oprette et vægterkorps, som det daværende Odense Brandvæsen drev. Ønsket om et vægterkorps opstod, fordi de offentlige bygninger i Odense havde været genstand for meget hærværk og mange indbrud gennem flere år.

Tanken med vægterkorpset er at skabe en ramme for daglige tilsyn med de offentlige bygninger, samtidig med at vægterne er opmærksomme på de grupper af børn og unge, som opholder sig i området omkring bygningerne.

”Man kan vel sige, at vi er en slags gadeplansmedarbejdere, som dog også holder øje med de offentlige bygninger,” siger Michael Timm, der er leder af forretningsudvikling og kundekontrakter hos Beredskab Fyn.

Færre forsikringsskader

Vægterkorpset består af fem brandmænd, som alle årets dage kører rundt i Odense mellem klokken 17 og klokken 06. I det tidsrum er der to vægtere på arbejde, som kører hver for sig. En i øst og en i vest.

Vægterne kører rundt til tilfældige offentlige bygninger i byen for at tjekke, at alt er i orden. Ud over de tilfældige, daglige tilsyn af bygninger kan alle kommunale institutioner anmelde uroligheder eller problemer ved en bygning, som vægterkorpset herefter holder et skærpet tilsyn med.

”Den helt store drivkraft bag projektet er de mennesker, vi har fået ansat. De interesserer sig for de unge, de gider at snakke med de unge mennesker, og de har tiden til det,” siger Michael Timm.

Og projektets succes er tydelig. Siden starten i 2010 er antallet af forsikringsskader på kommunens bygninger faldet betragteligt, fortæller Michael Timm. I samme periode har indbrudsstatistikken for Odense været nogenlunde konstant, men der er sket en klar ændring i størrelsen på tyvenes udbytter.

”Indbrudstyvene kommer, uanset om vi er der eller ikke er der. Men det, der er forskellen fra tidligere, er, at vi er fremme meget hurtigere – under syv minutter i gennemsnit – og det betyder, at tyvene får meget få tyvekoster med sig. Udbytterne er simpelthen meget mindre, og dermed er erstatningssummen også mindre.”

Tæt dialog med samarbejdspartnere

I de sidste seks år, hvor vægterkorpset har eksisteret, er samarbejdet med politiet, SSP og en lang række andre interessenter kun blevet forstærket, fortæller Michael Timm.

Samarbejdspartnerne mødes et par gange om året og koordinerer indsatsen over for de unge. Det gælder ikke mindst indsatsen i Vollsmose, hvor brandmændene fra vægterkorpset er forbi på daglig basis for at føre tilsyn med kommunale bygninger i området.

Vægterkorpsets arbejde har vist sig også at være brugbart for politiet og de sociale myndigheder. For hvor det for dem kan være svært at trænge igennem til de unge, er der en helt anden åbenhed over for vægterne, som ikke har beføjelser til hverken at anholde de unge eller fratage dem offentlige midler.

”Vi indberetter det, vi ser, og så er der andre, der tager over. Det er også derfor, vi kan være de flinke vagter, for vi beder dem pænt om at rydde op eller forlade stedet, og kan de ikke finde ud af det, ringer vi efter politiet,” siger Michael Timm og fortsætter:

”Så på den måde kan man sige, at det koncept, vi har, er et koncept, hvor vi ikke har konfrontationen. Vi skal ikke ind og tage deres dagpenge eller kontanthjælp – vi er ufarlige på den måde, og det gør, at vi får åbnet en dør til de unge, som andre måske ikke får.”

En ny mulighed

I beredskabsarbejdet plejer tid at være en afgørende faktor. Men for vægterkorpset er det anderledes. Her er det ikke vigtigt, om en snak med de unge tager ti minutter, eller den tager halvanden time. Det vigtige er, at vægterne har en god dialog med de unge, forklarer Michael Timm.

For at blive vægter hos Beredskab Fyn kræver det en grundlæggende vagtuddannelse og en ren straffeattest. Derudover foregår oplæringen af nye vægtere ved sidemandsoplæring.

En af dem, der fornylig er blevet ansat som vægter i Odense, er vokset op i Vollsmose og var en af de drenge, som vægterne jævnligt mødte omkring de offentlige bygninger i området. Nu kan han hjælpe andre unge til en bedre tilværelse.

”Hvis vi får fat i de unge mennesker, inden det går galt for dem, så har de muligheden for at få et job, en tilknytning og en identitet – og vi får den sideeffekt, at vi kan vise dem, at man kan blive til andet end hashsælger og ballademager,” siger Michael Timm.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken