• Førstehjælpskurser kan tilpasses eleverne

  15. februar 2016
  Hvert år får 55.000 elever førstehjælpsundervisning hos kommunale redningsberedskaber. En ændring i førstehjælpsundervisningen gør det nu muligt at differentiere kurserne, så de passer til den enkeltes behov.

  Af Erik Weinreich

  Tidligere fik havnearbejderen, der færdes blandt store maskiner, præcis det samme førstehjælpskursus som en pædagog i en børnehave, selv om de to næppe kommer ud for samme typer hændelser.

  I dag er der omkring 20 forskellige førstehjælpskurser samt mulighed for at tilpasse et kursus præcis til de behov, der måtte være i en virksomhed eller en institution.

  Denne ændring har givet masser af positive tilbagemeldinger, fortæller Thomas Emil Hammerum, der i fem år har været Danske Beredskabers repræsentant i Dansk Førstehjælpsråd.

  Han er rigtig glad for de ændringer, som han har været med til at gennemføre. Førstehjælpsrådet har lyttet til elevernes ønsker og har gennem de sidste tre år tilpasset sig markedet med målrettede kurser, der henvender sig til forskellige erhverv og sportsgrene.

  Målrettede kurser

  ”Meget af undervisningen er naturligvis den samme, men det giver langt mere motivation hos eleverne, når undervisningen er direkte tilpasset dem. Samtidig er undervisningen kommet ned på gulvet og blevet langt mere praktisk, hvor den tidligere var meget teoretisk,” siger Thomas Emil Hammerum.

  Kurserne i førstehjælp er anerkendt af det officielle Danmark og kræves blandt andet i forbindelse med kørekort og på sosu- og erhvervsskoler.

  Kurserne giver ikke merit i andre lande, men i sine undervisningsplaner læner Dansk Førstehjælpsråd sig op ad de råd, man bruger i det øvrige Europa, og større offshorevirksomheder og flyselskaber har da også godkendt danske kurser i deres regi.

  Digitale beviser

  De omkring 500 førstehjælpsinstruktører under kommunale beredskaber står årligt for mindst 3.500 kurser med 55.000 elever.

  Tidligere modtog hver elev et papbevis for gennemført uddannelse, men i løbet af 2015 blev disse udfaset til fordel for digitale førstehjælpsbeviser.

  ”Vi har været lang tid om at indføre denne digitale løsning,” indrømmer Thomas Emil Hammerum.

  Blandt andet skulle man finde den rigtige adgangsform. Når en del elever er udlændinge, kan man desværre ikke bruge CPR-nummer og e-boks. Løsningen hedder derfor mailadresse og et login.

  Herefter kan eleverne når som helst hente en kopi af deres førstehjælpsbevis, og også relevante myndigheder, der eksempelvis udsteder kørekort, kan kontrollere, at kurset er gennemført.

  Enkelte er blokeret

  Det er de enkelte instruktører, der opretter beviser efter endt kursus, og med få undtagelser er alle instruktører efterhånden blevet akkrediteret til det nye system.

  Enkelte instruktører mangler dog, fordi de selv eller deres chefer ikke har været opmærksomme på skiftet, og de kan ikke længere udskrive beviser, selv om de har undervist, siger Thomas Emil Hammerum, der det sidste år har gjort meget reklame for det nye system.

  Ny tovholder

  Pr. 1. februar er Thomas Emil Hammerum ansat ved Region Hovedstaden som ansvarlig for lægeassistenterne på de fem akutlægebiler. Dermed er han samtidig fratrådt som beredskabschef i Egedal og Danske Beredskabers mand i Dansk Førstehjælpsråd.

  Her overtages hans plads af ambulancechef Søren Knap fra Hovedstadens Beredskab, mens administrationen af førstehjælpsbeviser fortsat klares af foreningens sekretariat.