• SINE-modellen fra Sydvestjylland holder stadig

  16. februar 2016
  Sammenlægning giver færre talegrupper og større overskuelighed. Helsingør skal opbygge egen radiostruktur.

  Af Erik Weinreich

  Radiostrukturen har ikke førsteprioritet, når de nye beredskabsenheder skal sammenlægge de hidtidige brandvæsner, og indtil nu er det også kun fire af enhederne, der er kommet helt gennem det omfattende arbejde med at lave nye fleetmaps med oversigt over radioer og talegrupper. Det giver desuden god mening først at få egen organisation helt på plads.

  Beredskaberne kan da også sagtens klare sig nogen tid og køre indsatser med anvendelse af skadestedssæt og de gamle talegrupper, siger sektionsleder Carsten Mau fra Center for Beredskabskommunikation, CFB, men det vil blive lettere, når de bliver koblet sammen.

  Stort forarbejde

  Til gengæld skal man være forberedt på at bruge mindst to til tre måneder på planlægningen af den nye struktur, inklusiv omprogrammering af alle radioer, tilføjer han.

  Det hele handler om at opbygge en ny fleetmap og talegruppestruktur på den smarteste måde i forhold til det enkelte beredskab, og ud fra erfaringerne i Sydvestjysk Brandvæsen, der blev færdig for over et år siden, vil man kunne spare mindst halvdelen af de nuværende talegrupper og samtidig gøre det hele mere overskueligt.

  Erfaringerne fra Sydvestjylland (Esbjerg, Varde og Fanø) holder i øvrigt stadig vand, og Carsten Mau vil som udgangspunkt klart anbefale samme model.

  Dog handler det også for en vis del om kulturen i de beredskaber, der nu skal til at arbejde sammen som én enhed.

  Som hidtil står Center for Beredskabskommunikation, det tidligere SINE-Sekretariat, til rådighed, når de nye strukturer skal planlægges, og ud over de beredskabsenheder, der allerede er færdige, er omkring halvdelen af de andre i gang med processen.

  Den modsatte proces i Helsingør

  En ting er at lægge flere fleetmaps sammen, noget andet er at dele dem, og lige præcis den proces skal Nordsjælland til senere på året, når Helsingør bryder ud af Nordsjællands Brandvæsen og opretter sit eget.

  Det er første gang, et fælleskommunalt brandvæsen opløses, så der er ingen erfaringer at trække på, og i praksis kan man først begynde dette arbejde, når det kommende Helsingør Brandvæsen får ansat en beredskabschef, der efterfølgende kan ansætte en stab af egne fagfolk.

  I Vestsjællands Brandvæsen har man ikke samme problem, idet Slagelse fortrød samarbejdet, inden man var begyndt en sammenlægning på radiosiden.