Søg
Close this search box.

Fællesnordisk konference sætter ligestilling og mangfoldighed på dagsordenen

18. september 2018

Den 6-7. november i Malmö afholdes en fællesnordisk konference, der sætter ligestilling og mangfoldighed i de nordiske beredskaber på dagsordenen. For med en mere og mere mangfoldig befolkningssammensætning, er det også nødvendigt at kunne forstå de forskellige kulturelle værdier, når man som beredskab rykker ud, lyder det fra arrangørgruppen bag konferencen.

I Danmark er det dog blot 1 ud af 20 brandfolk, der er kvinde, mens det kun er 2 %, der har en minoritetsetnisk baggrund.

”Det betyder altså, at vi i beredskabet slet ikke er repræsentative for befolkningen, der er meget mere diversitetspræget”, forklarer Muneeza Rosendahl, der er en af arrangørerne bag konferencen, der har plads til op mod 300 deltagere.

Hun arbejder til daglig i operativ afdeling i Frederiksborg Brand & Redning, hvor hun arbejder med netop ligestilling, mangfoldighed og sociale inklusionsprojekter i forbindelse med det operative personale. Hun var også medarrangør til en velbesøgt paneldebat på Danske Beredskabers årsmøde om selvsamme emne, hvor der var paneldeltagere fra Danmark, Sverige og Storbritannien.

Den store fællesnordiske konference er skabt i samarbejde mellem det norske Rogaland Brann og Redning, Räddningstjänsten Syd og Frederiksborg Brand & Redning, Beredskabsstyrelsen og MSB og er støttet af Nordisk Ministerråd, det svenske MSB og norske BSB. Så forankringen er bred i de nordiske lande, men det er også vigtigt ifølge arrangørerne bag konferencen.

Beredskabet skal afspejle befolkningen

Muneeza Rosendahl, medarrangør af konferencen og til daglig ansat i Frederiksborg Brand & Redning

For ifølge Muneeza Rosendahl, er det for det samlede beredskabs bedste, at der rekrutteres en så mangfoldig stab til beredskabet som overhovedet mulig.

”Helt grundlæggende handler det om, at vi ønsker at styrke de nordiske beredskaber. Det er vores opfattelse, at jo bredere en sammensætning beredskabet har, og jo mere beredskabet afspejler sig i befolkningen, desto bedre en service kan beredskabet også yde til den enkelte borger”, forklarer hun og understreger, at det naturligvis er grundet kompetencer, man skal ansættes.

Arrangørgruppen har dog også en stær tiltro til, at et mere mangfoldigt beredskab kan være med til at styrke organisationskulturen.

”Som det er i dag, så er der enormt mange grupper af mennesker, der slet ikke bliver inddraget i beredskabets opgaver. Tænk hvis vi kunne bruge hele befolkningens kompetencer og ressourcer i vores rekrutteringspulje?”, spørger Muneeza Rosendahl med en slet skjult hentydning til det store uforløste potentiale, der kan være ved en bredere rekruttering til beredskabet.

For i mange beredskaber er der allerede i dag en udfordring med at finde frivillige og deltidsbrandfolk, og den tendens kan en bredere rekruttering måske være med til at afhjælpe.

Netværk er vejen frem

Den store konference afholdes med tre overordnede blokke, der hver kredser om forskellige tematikker som social inklusion og erfaringsudveksling af rekrutteringshåndteringen.

Derudover er der arrangeret konkrete workshops, der har til formål at give deltagerne konkrete værktøjer, som det er muligt at tage med hjem og implementere i sit lokale beredskab.

På den måde skabes der et ejerskab over implementeringen, så håbet er, at der kan ske forandringer over tid.

”Konferencen skal ikke bare være et sted, hvor der henover interessante samtaler kommer en masse gode idéer. Vil vi skabe ændringer, og derfor er det vigtigt, at de gode idéer omsættes til konkrete værktøjer, som deltagerne kan tage med hjem og bruges i det lokale beredskab. For det ér et meget komplekst emne, så hvis man ikke ved, hvordan man bedst muligt italesætter udfordringen, kan det være enormt svært at skabe ændringer”, fortæller Muneeza Rosendahl.

En afledt effekt af konferencen bliver forhåbentlig også, at der kan skabes et nordisk netværk, hvor erfaringer og rekrutteringsmateriale kan diskuteres og deles. Og faktisk håber Muneeza Rosendahl også på, at der er så stor tilslutning til projektet, at et nationalt, dansk netværk kan etableres:

”Her vil vi række ud til de forskellige danske beredskaber, hvor vi konkret kan arbejde videre på de ting, vi finder frem til på konferencen. På den måde kan vi forhåbentlig få det op på en politisk dagsorden og være med til at styrke det samlede beredskab”, afslutter Muneeza Rosendahl.

Lyder konferencen interessant, kan du finde mere information og tilmelde dig her. 

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken