• Beredskab til eksamen – alle bestod

  17. maj 2018
  Beredskabet var presset til det yderste, og der blev lagt et stort engagement fra alle involverede aktører i en stor beredskabsøvelse på Anholt.

  Hos Beredskab & Sikkerhed, der er det kommunale redningsberedskab for Randers, Favrskov og Djursland, har man i de seneste måneder arbejdet intensivt på en ny beredskabsplan for Anholt. Et hav af detaljer er på plads, men papir-planer kan ikke stå alene. Derfor blev der for nylig afholdt en stor fuldskala-øvelse på øen.

  ”Til daglig har vi et fantastisk godt samarbejde myndighederne imellem. Det kommer os til gavn, når vi i sådan en øvelse sætter det samlede beredskab under maksimalt pres”, siger beredskabsinspektør Kirsten Dyrvig, der har udarbejdet planerne og deltager i øvelsesledelsen.

  ”Vores beredskabsplan skal afprøves i praksis – og det har de øvrige myndigheder heldigvis sagt ja til at hjælpe os med. Vi er nødt til at teste om vores løsninger på papiret også kan bruges i virkeligheden. Ud over at være en fantastisk ø, så er Anholt også en spændende beredskabsmæssig udfordring. Når indbyggertallet året rundt på ca. 140 pludselig bliver til 3-4.000 i sommermånederne, så skal vi alle være på forkant. Det gælder både for ambulancetjenesten, brandvæsenet og politiet”, siger beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl. Og han tøver ikke med at komme med sin konklusion på den store øvelse:

  ”Kraftpræstation af dimensioner, så kort kan det siges”.

  Voldsom brand på Anholt

  Øvelsens simulerede, at en voldsom brand i forbindelse med en eksplosion i flere campingvogne spredte sig til omkringliggende natur og bygninger. 14 tilskadekomne, heraf tre meget kritiske, blev evakueret med helikopter til Aarhus Universitetshospital Skejby, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet.

  Brandmænd og udstyr fra Djursland blev fløjet fra Tirstrup Lufthavn til Anholt med Forsvarets redningshelikoptere, som derefter tog 11 lettere tilskadekomne med tilbage til Tirstrup Lufthavn. Her stod læger og ambulancer fra Præhospitalet i Region Midt klar til at behandle patienterne, inden de blev overflyttet til Regionshospitalet i Randers.

  ”En kæmpe logistik-operation, der virkede efter planen”, fortæller Kasper Sønderdahl.

  Mere end 200 mand var involveret i dagens fuldskala-øvelse, der havde til formål at træne beredskabet på Anholt og myndighedernes samarbejde. Øvelsen omfattede både scenarierne på Anholt, behandlingspladsen i Tirstrup Lufthavn og strategisk krisestyring i den lokale beredskabsstab på Politigården i Aarhus.

  Kreative løsninger og fejlretning

  ”Vi træner for at sikre læring”, fortæller Kasper Sønderdahl. ”Flest mulige kreative løsninger skal laves og flest mulige fejl skal opdages sådan en dag. Kun på den måde kan vi sikre, at vi helt skarpe, når det bliver alvor”, siger han.

  Nu går så evalueringsarbejdet i gang.

  ”Vi skal have samlet alle input fra de mange aktører i en evalueringsrapport og så tilretter vi planen, så de mange læringspunkter bliver indarbejdet”, slutter Kirsten Dyrvig, der også har koordineret den store øvelse i samarbejde med Østjyllands Politi, Præhospitalet i Region Midt og Forsvaret.