Søg
Close this search box.

Et Østjylland i udvikling

23. maj 2018

Nogle gange kan gode idéer findes i fortiden.

I 1904 blev Østjyllands Brandvæsens nuværende brandstation på Ny Munkegade 15 i Aarhus indviet. Men selve opførslen af den ikoniske brandstation, skabte dengang en stor vækkelse i hele Århus og omegn.

For selvom brandstationen i dag ligger i hjertet af smilets by, så var den daværende bygnings- og brandinspektørs, Eduard Ludvig Frederik Springborg, beslutning om at placere brandstationen netop der, ikke noget, der blev taget godt imod – brandstationen lå nemlig udenfor Aarhus by.

I dag kan de færreste aarhusianere og østjyder forestille sig, at brandstationen ligger et anderledes sted, nu hvor Aarhus har udviklet sig omkring brandstationen, men dengang synede beslutningen om brandstationens placering som et dårligt valg.

Bygningen af hovedbrandstationen i Aarhus er et eksempel på, hvordan det til tider kræver mod og nytænkning, når der skal ske udvikling i et område – akkurat som i dag i Østjyllands Brandvæsen, hvor nye brandstationer skal placeres. Her har man valgt at placere en brandstation i et område, hvor der endnu ikke er mange bosiddende, fordi den kommunale planlægning har udlagt området til intensiv byudvikling de kommende 30 år. Ligesom Springborg gjorde, da han tog beslutningen om at bygge brandstationen udenfor byen.

I et helt nyt beboelsesområde ved Lisbjerg og Nye skal en ny brandstation ligge.

Eksplosion i befolkningstilvækst

Udvikling og fremtidsperspektiv er i øjeblikket nøgleord i Østjyllands Brandvæsen, hvor der foruden to nye brandstationer på tegnebrættet også er en ny hovedlokalitet for det administrative personale med dertilhørende vagtcentral og brandskole på bedding.

Ændringer er også nødvendige, da Østjyllands Brandvæsen dækker et område, der har en massiv befolkningstilvækst.

Ifølge Danmarks Statistik forventes op mod 80.000 nye beboere at flytte til området inden for de næste 30 år, og alene i et nyt byområde nord for Aarhus forventes op mod 30.000 nye beboere.

Den store befolkningstilvækst kræver ikke blot et styrket beredskab, men også et strategisk bedre placeret beredskab, hvor der bliver behov for at rykke ud til endnu flere borgere. Alt sammen for at skabe mulighederne for at levere den bedst mulige service til borgerne i området.

Beredskabet som en aktiv del af Østjylland

”I Østjyllands Brandvæsen gør vi en dyd ud af at indtænke beredskabet i det samlede Østjyllands planlægning. Derfor skal Østjyllands Brandvæsen være så integreret del af kommunernes planlægning i hele området, så udviklingen i Østjylland, foregår med beredskabet som en aktiv medspiller,” fortæller Jakob Larsen fra Staben i Østjyllands Brandvæsen, der blandt andet har været med til at udtænke fremtidsstrategierne for Østjyllands Brandvæsen og uddyber:

”Brandvæsnet skal udvikles som en del af infrastrukturen, når Østjylland vækster.”

Det er derfor en logisk konsekvens af fremtidsudsigterne for området, at Østjyllands Brandvæsen planlægger at ligge én af deres to nye fuldtidsbrandstationer i området nord for Aarhus ved Nye og Lisbjerg, hvor det nye boligområde skal ligge, mens man til gengæld har lukket deltidsbrandstationen i Lystrup, der ligeledes ligger nord for Aarhus.

”Når den nye brandstation i Lisbjerg står klar, vil det betyde, at vi kan rykke ud til markant flere borgere inden for 10 minutter. Både i forhold til de nye boligområder, men faktisk også i forhold til andre steder i Østjylland, fordi den nye brandstation vil ligge så tæt op ad motorvejen og det overordnede vejnet,” forklarer Jakob Larsen og uddyber:

”Så selvom vi lukker en brandstation ét sted og åbner en et andet sted, så får vi faktisk en generelt langt bedre dækning i det lange løb.”

På havnen i Aarhus er der både nybyggeri og risikovurderede virksomheder.

Serviceniveau handler om borgerens forventning

Men i et område, hvor der sker så meget udvikling, er det ikke kun strategisk placering af brandstationer, der er væsentligt for, at et beredskab fungerer på bedst mulig vis. Derfor har Østjyllands Brandvæsen prøvet, i samarbejde med de fire ejerkommuner Skanderborg, Aarhus, Samsø og Odder, at finde frem til den kerneserviceydelse, der skal leveres til borgeren.

”I stedet for at tale om, hvor meget materiel vi har i garagen, så handler serviceniveauet i Østjyllands Brandvæsen nu om, hvilken hjælp borgeren kan forvente ved en hændelse,” forklarer Jakob Larsen og uddyber:

”I Østjyllands Brandvæsen er det så sådan, at de politiske aktører bestemmer, hvad borgeren skal kunne forvente af Østjyllands Brandvæsen, og så er det op til os at levere det på den ene eller anden måde. Hvordan vi kommer derhen, det er ikke op til den politiske ledelse at beslutte, men det er derimod beredskabet egen opgave.”

Indtil videre med stor succes, selvom der dog også er udfordringer ved at være beredskab i et meget dynamisk område, lyder det fra stabsmedarbejderen.

”Vi kan se, hvordan udviklingen i Østjylland fører til, at der kan komme nogle beredskabsmæssige situationer, der kan være svære at håndtere. Et eksempel er på havnen i Aarhus, hvor højt nybyggeri ligger ganske tæt på risikovurderede virksomheder, hvilket kan give nogle farlige situationer, hvis det ikke bliver håndteret på en ordentlig måde,” fortæller Jakob Larsen og afslutter:

”Men vi ved, at vi med vores struktur, robusthed og tilgang til beredskabsfaget nok skal kunne håndtere selv meget besværlige hændelser.”

Relaterede nyheder

Danske Beredskaber satte på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet faciliterede oplægget på skibet Hjortø i Allinge Havn imens vejret udviklede sig på planspilstavlen. I videoen her kan du følge debatten på marinehjemmeværnsskibet Hjortø fredag den […]

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Få nyhedsbrev i indbakken