Søg
Close this search box.

Beredskab kombinerer personalemøder med virksomhedsbesøg

12. september 2017

”Må vi låne et mødelokale hos jer?”

Det spørgsmål er en række virksomheder i Randers, Favrskov og Djursland blevet mødt med i løbet af det seneste år, når de har taget telefonen.

Spørgsmålet kommer fra beredskabsdirektør i Beredskab & Sikkerhed, Kasper Sønderdahl. Han afholder de månedlige personalemøder for beredskabets fuldtidsansatte på en virksomhed i en af de fire kommuner, som beredskabet dækker.

”Efter sammenlægningen har vi fordoblet det område, indsatslederne kører i. Det betyder, at indsatslederne lige pludselig har nogle helt andre virksomheder i dækningsområdet, end de er vant til. Med virksomhedsbesøgene sikrer vi, at alle medarbejdere har set de risikoobjekter, vi har, og ved, hvad de skal tage højde for,” siger han.

Et godt supplement

Ideen til at kombinere personalemøderne med virksomhedsbesøg opstod, efter beredskabet havde været på besøg hos to risikoobjekter i dækningsområdet, som gav stof til eftertanke.

Det ene besøg var hos Hammel Neurocenter, hvor en eventuel evakuering af centeret er vanskelig på grund af patienternes tilstand. Det andet besøg var på Fregatten Jylland, der i dagtimerne er museum og om natten ofte huser skoleklasser på udflugt.

”Det blev ret tydeligt for os, at vi har nogle risikoobjekter i vores område, som nogle af indsatslederne kender godt, fordi de ligger i deres gamle dækningsområde, men som for andre er helt ukendte. Og selvfølgelig kan man læse sig til meget, men det er altså nu engang bare noget andet at se tingene i virkeligheden,” siger Kasper Sønderdahl.

Virksomhedsbesøgene skal på ingen måde sammenlignes med eller stå i stedet for et brandsyn, understreger beredskabsdirektøren. De er derimod tænkt som et supplement til den løbende dialog mellem beredskabet og virksomhederne og en mulighed for at få en helt uforpligtende snak.

”Vi kommer ikke som myndighed. Vi kommer med et oprigtigt ønske om at ville forstå erhvervslivet, og det gør, at vi møder virksomhederne på en helt anden måde. Vi har en anderledes og mere uformel drøftelse med dem og får mere tid til også at se og forstå deres produktion. Det har vist sig at være utrolig givtigt på alle måder,” siger han.

Besøg giver gevinster

Formen på virksomhedsbesøgene er den samme fra gang til gang. Besøget indledes med en kort introduktion til virksomheden, hvorefter Beredskab & Sikkerhed afholder første del af sit personalemøde. Efter frokost får beredskabet en virksomhedspræsentation og en rundvisning i produktionen. Dagen slutter med anden og sidste del af personalemødet.

I løbet af det forgangne år har beredskabet været på besøg hos alt fra kemivirksomheder til træfabrikker. Alle sammen med det tilfælles, at de er beredskabsfagligt spændende.

”Medarbejderne synes, det er fedt, at de kommer ud og væk fra kontoret. De synes, de får nogle gode diskussioner med virksomheden om, hvad der er vigtigt for dem at passe på, hvis de skal være i stand til at lave fortsat drift. Og så bliver vi jo alle sammen klogere på den operative del omkring placering, indretning og adgangsforhold,” siger Kasper Sønderdahl.

Virksomhedsbesøgene har ligeledes værdi for arbejdet med den risikobaserede dimensionering, fortæller han.

”Som direktør får jeg et rigtig godt afsæt til arbejdet med at opdatere den risikobaserede dimensionering, når jeg er ude og besøge virksomhederne. Det gør en stor forskel at have set tingene med egne øjne.”

Beredskab & Sikkerhed hører gerne fra virksomheder i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner, som ønsker at få besøg af beredskabet.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken