• Flere bør tale med deres børn om brand

  07. september 2017
  En ny undersøgelse viser, at 4 ud af 10 taler med deres børn om brand. Det er alt for få, mener forebyggelseschef, der opfordrer forældre til at tale åbent om brandsikkerhed i familien.

  Ingen af os håber, at vi nogensinde kommer til at opleve, at der opstår brand i vores hjem. Men hvis uheldet er ude, er det vigtigt, at både forældre og børn ved, hvordan de skal forholde sig.

  Alligevel er det kun 42 procent af danskerne, der har talt med deres børn om brand. Det viser en ny undersøgelse, som Userneeds har lavet for Ingeniørforeningen IDA.

  Og det tal er alt for lavt, mener Jacob Christensen, der er medlem af Netværk Forebyggelse i Danske Beredskaber og til daglig arbejder som forebyggelseschef i Brand & Redning Sønderjylland.

  ”Forældre skal blive langt bedre til at tale med deres børn om brandsikkerhed. Det er helt afgørende, at alle i husstanden ved, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af brand, så man i situationen kan handle hurtigt og resolut,” siger han.

  Børn skal lære at redde sig selv

  Forældre bør allerede begynde at tale med børn om brandsikkerhed i børnehavealderen, mener Jacob Christensen. Særligt vigtigt bliver det dog, når børnene begynder at være alene hjemme og dermed kan komme i en nødsituation, hvor forældrene ikke er tilstede.

  ”Børn reagerer forskelligt, og det er ikke til at sige, om de instinktivt vil gemme sig i tilfælde af brand. Derfor er det meget vigtigt, at man får talt med børnene om, at de skal redde sig selv og ikke gemme sig, hvis det begynder at brænde,” siger han.

  Familien bør desuden løbende gennemgå boligen med hensyn til flugtveje, brandbekæmpelsesudstyr og røgalarmer. Et naturligt tidspunkt at tale med børnene om brandsikkerhed på er ved det årlige tjek af husets røgalarmer.

  ”Når man alligevel er rundt i huset for at tjekke, at røgalarmerne stadig virker, er det en rigtig god idé at tage børnene med og forklare dem, hvad røgalarmerne bruges til, og demonstrere hvordan de lyder, hvis der opstår brand,” siger Jacob Christensen.

  Forældre mangler viden

  Det er ikke af ond vilje, at forældrene undlader at tale med børnene om brandsikkerhed, fastslår Jacob Christensen. I mange tilfælde handler det om, at forældrene ikke selv ved, hvordan man skal forholde sig, hvis der opstår brand.

  ”Det er klart, at hvis man som forælder er usikker på, hvem man skal ringe til, og hvad man skal gøre i tilfælde af brand, så ligger det ikke lige for at tage snakken om brandsikkerhed med børnene,” siger han.

  Andre forældre tager et aktivt valg om ikke at tale med børnene om brandsikkerhed. Det skyldes ofte, at forældrene er bange for, hvordan snakken vil påvirke børnene.

  ”Vi skal tale med børnene om brandsikkerhed på samme måde, som vi taler med dem om at færdes sikkert i trafikken. Det er de færreste af os, der ville sende vores børn af sted på cykel til skole, uden de ved, at de skal stoppe for rødt. På samme måde skal vi selvfølgelig tale med dem om, hvor de skal gå hen, og hvem de skal ringe til, hvis der opstår brand,” siger Jacob Christensen.

  Brandsikkerhed i børnehøjde

  Hvert år i uge 40 sætter beredskabet fokus på brandforebyggelse med undervisnings- og oplysningsmateriale helt ned til 0. klasse. Formålet med kampagnen er at lære børn om brand og dermed på sigt at nedbringe antallet af brande i Danmark samt begrænse skader mest muligt.

  ”Selv om mange forældre ikke taler med deres børn om brand, er det jo heldigvis ikke ensbetydende med, at børnene ikke ved noget om brandsikkerhed. Uge 40-kampagnen er et eksempel på, at børnene også får viden om brand ad andre veje, og forhåbentlig kan det bidrage til, at snakken fortsætter hjemme ved spisebordene,” siger Jacob Christensen.

  Læs mere om undersøgelsen her.