• Beredskaber ydede fantastisk indsats under svære forhold

  05. januar 2017
  I løbet onsdag og torsdag har alt disponibelt mandskab været indsat hos beredskaberne for at forsøge at dæmme op for stormfloden. Formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, roser alle for en fantastisk indsats.

  Det kommunale primærberedskab kan så småt gøre indsatsen op efter gårsdagens stormflod, der ramte store dele af landet.

  ”Det er mit indtryk, at det generelt er forløbet fint. Beredskabsplanlægningen rundt om hos vores kommunale beredskaber er lykkedes, og mandskabet har knoklet og slidt for sagen. Det er en stor kraftpræstation, der har krævet meget af alle involverede, og de fortjener stor ros for at holde ud,” siger formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, der også er beredskabsdirektør i Brand & Redning Sønderjylland.

  Enkelte steder har beredskabet været udfordret, men har kunnet indsætte assistance fra frivillige, få hjælp fra naboberedskaber eller indsætte det statslige regionale beredskab. Også hjemmeværn og Forsvaret har bidraget til indsatsen.

  ”Samarbejdet med de øvrige beredskabsaktører har generelt fungeret rigtig godt, og det vil jeg meget gerne kvittere for,” siger Jarl Vagn Hansen.

  Mangel på materiel

  Selv om beredskabet naturligvis har prioriteret sine indsatser og har benyttet de ressourcer, man havde, der hvor de gjorde størst gavn, er det ikke ensbetydende med, at der var ressourcer nok alle steder.

  ”Allerede inden stormfloden for alvor ramte i går, har jeg fået meldinger fra beredskaber, der oplyste, at der ikke var mere disponibelt materiel, selv om de gerne ville have det til at foretage yderligere forebyggelse, siger sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard.

  ”Selvfølgelig har vores mange engagerede og dygtige folk gjort alt det, de kunne, med de midler, vi har til rådighed. Men som det nok også kan ses enkelte steder i lavtliggende by- og sommerhusområder, så lykkedes ikke alt.”

  Bjarne Nigaard ærgrer sig derfor over, at typisk mobile dæmninger ikke findes i det antal, en klimahændelse kan fordre.

  ”Det her er en ekstrem situation, og selvsagt kan der ske uforudsete ting. Men jeg synes, det er ærgerligt, at vi allerede under forberedelserne må konstatere, at vi kunne have brugt mere materiel. Vi kan selvsagt ikke benytte materiel, vi ikke har, og derfor må vi prioritere oppefra.”

  Besparelser på beredskab sætter spor

  De skader, der er sket under den voldsomme stormflod, løber antageligt op i enorme beløb.

  ”For de penge, skaderne koster, tror jeg, vi kunne have haft investeret i en hel del mandskab og materiel til forebyggelse og indsats. Men desværre har vi ikke disse penge i beredskabet, for vi skal spare i stedet for. Det er vi, ud fra vores faglige stolthed, naturligvis kede af. Men vi lover altid at gøre det bedste, vi kan, ud fra de gældende forudsætninger. Og det gjorde vi også i går og i nat,” siger Bjarne Nigaard.

  Der er endnu ikke overblik over, hvor mange ressourcer der reelt har været indsat rundt i landet, ligesom selve indsatsen heller ikke er fuldt evalueret. Det vil ske i de kommende døgn, hvor også pumpeindsatser og oprydning vil lægge beslag på mange af beredskabets ressourcer.