Søg
Close this search box.

Beredskabernes rolle til debat i Middelfart

19. maj 2017

Det var en række eftertragtede pladser, som blev udbudt, da Netværk Planlægning/Krise inviterede til temadag på brandstationen i Middelfart. På rekordtid blev samtlige 48 pladser udsolgt.

Og med god grund. For temaet om beredskabernes rolle i den kommunale planlægning og krisestyring er for mange af enhederne en af de vigtige brikker, som endnu ikke helt er faldet på plads efter sammenlægningerne sidste år.

Skal beredskaberne være koordinerende? Udførende? Eller blot understøttende? Hvad skal beredskabernes rolle være ved kommunale kriser? Hvad har vi mandat til?

Det er nogle af de spørgsmål, som beredskaberne skal finde svar på i en ny virkelighed som §60-selskaber. Nogle enheder er langt i den proces, andre er først lige begyndt.

”Jeg har glædet mig til den her dag. For det er ikke en dag, hvor vi nødvendigvis skal være enige. I dag er en inspirationsdag,” sagde beredskabsdirektør i Beredskab & Sikkerhed, Kasper Sønderdahl, da han bød velkommen til deltagerne.

I rollen som facilitator

De fremmødte til temadagen var en god blanding af beredskabsdirektører, ansatte i det kommunale og statslige beredskab, kommunale medarbejdere og interessemedlemmer i Danske Beredskaber. Alle med stor interesse for det opbyggende arbejde, som beredskaberne er i fuld gang med.

Temadagen bød på fire forskellige oplæg med hver deres indgangsvinkel til spørgsmålet om beredskabernes rolle i den kommunale planlægning og krisestyring. Dagens første oplæg blev leveret af chefkonsulent i Midtjysk Brand & Redning, Mads Bjerre Nielsen, som præsenterede et helt konkret eksempel på at bruge beredskabet som facilitator til at skabe forankring i den kommunale organisation.

Tilbage i 2013 besluttede Silkeborg Kommune at kassere papirversionen af den kommunale beredskabsplan, der blot stod og samlede støv på reolen, og i stedet lave en udgave, som alle kunne tilgå digitalt.

Tidligere var opdatering af beredskabsplanen en af de der opgaver, som dukkede op med fire års mellemrum, og som ingen havde lyst til at påtage sig, fortalte Mads Bjerre Nielsen under sit oplæg. I dag ligger beredskabsplanen i lommen på 6.500 kommunale ansatte i Silkeborg – og snart fordobles det tal, når også Viborg Kommune, der er den anden del af Midtjysk Brand & Redning, får digitaliseret sin beredskabsplan.

”Vi har haft en rolle som facilitator i den her proces. Det er os, der har afholdt workshops for kommunens ledere og undervist medarbejderne i at skrive beredskabsplanerne og bruge hjemmesiden korrekt. For os var det vigtigt at decentralisere arbejdet. Vi skal ikke være flaskehals eller en hjælper til at få lagt de her ting på hjemmesiden. Den opgave skal ligge ude i hver afdeling i kommunen,” sagde Mads Bjerre Nielsen.

Den digitale udgave af beredskabsplanen er blevet vel modtaget i Silkeborg Kommune, hvor evalueringen viser, at kendskabet til planen er øget blandt medarbejderne.

Politisk kemi er afgørende

Også beredskabsdirektør i Beredskab & Sikkerhed, Kasper Sønderdahl, og beredskabsdirektør i Østsjællands Beredskab, Lars Robetjé, holdt oplæg under temadagen.

De var begge enige om, at beredskabsplanlægning bliver opfattet af kommunerne som en kedelig slæbeopgave og står ikke særlig højt på prioriteringslisten. Derfor ligger der et stort arbejde i at få kommunerne til at indse, at beredskabsplanen er et uvurderligt værktøj i den fortsatte drift.

For Østsjællands Beredskab har de seneste års massive oversvømmelser i blandt andet Jyllinge Nordmark været en medvirkende faktor til at gøre politikerne opmærksomme på, hvor vigtigt det er at have et robust beredskab, som kan koordinere den kommunale krisestyring.

”Beredskaberne er dygtige til at vurdere situationer. Vi er stærke i at identificere en opgave, og vi er stærke i at tænke løsninger og finde alternative løsninger. Derfor er det også oplagt, at det er os, der hjælper med at identificere problemerne i kommunerne og stiller alle de rigtige spørgsmål. Kan vi leve med, at der ikke bliver slukket brand i tre døgn? At vi ikke har hjemmepleje i tre døgn? At vi ikke kan udbetale ydelser i tre døgn? Det er alt sammen noget, som kommunerne er nødt til at tage stilling til,” sagde Lars Robetjé under sit oplæg.

Kasper Sønderdahl gav deltagerne indblik i den struktur, som det er lykkedes at implementere i det samlede beredskab for kommunerne i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. På trods af fire borgmestre med forskellig politisk observans har kommunerne haft et stærkt fælles ønske om at skabe et robust beredskab.

”Det, der er så vigtigt, er den politiske kemi. Hvis man har seks kommuner, der stikker i hver sin retning, så skal man måske ikke spille en plan for fortsat drift på banen som det første. Så handler det mere om at blive klog på, om man overhovedet skal være kærester. Hos os har vi været begunstiget af, at vi har fire kommuner, der rigtig gerne vil hinanden, og det har gjort processen nemmere. Så det handler om at vælge sine kampe – hvis den politiske kemi ikke er der, så kan det være, at man skal koncentrere sig om en plan for blå blink-beredskabet og arbejde videre derfra,” sagde han.

En stor succes

Undervejs i temadagens program var der god mulighed for deltagerne til at netværke på kryds og tværs. En mulighed, som flere udnyttede til at vende nogle af de udfordringer, som beredskaberne står overfor lige nu.

Eftermiddagen i Middelfart bød blandt andet på oplæg fra direktøren for Børn & Skole i Favrskov Kommune, Rasmus Møller, der fortalte om beredskabets koordinerende rolle i en konkret krisesituation i kommunen.

Som afrunding på dagen havde tovholdergruppen arrangeret en paneldebat med de fire oplægsholdere. Her fik deltagerne lejlighed til at stille spørgsmål og få vendt nogle af de tanker, som temadagen havde affødt.

Dagen som helhed fik positive ord med på vejen fra deltagerne, der tilkendegav, at de havde fået rigtig meget ud af at deltage.

I juni afholder Netværk Forebyggelse to temadage om byggesagsbehandling i henholdsvis Ringsted og Silkeborg. Læs mere og tilmeld dig her.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken