Søg
Close this search box.

Temamøde: Vi samarbejder godt, men er ikke klædt på til terror

6. juni 2017

Vi er gode til at samarbejde om beredskabet i Nordjylland, men vi er ikke helt så klar til terror, som vi gerne ville være.

Det var en af konklusionerne på en temadag i Brønderslev i torsdags, hvor repræsentanter for beredskabet i Nordjylland var samlet til en drøftelse af den nuværende situation. Er beredskabet robust nok? Er vi gode nok til at samarbejde? Er vi klar til at håndtere større hændelser?

Panelet bestod af formand for Nordjyllands Beredskab, Arne Boelt, direktør i Beredskabsstyrelsen, Henning Thiesen, og dagens repræsentant for Forsvarsministeriet, Region Nordjyllands anden næstformand, Ninni Lodahl Gjessing, chefpolitiinspektør Karsten Hansen, kommitteret for Hjemmeværnet, folketingsmedlem Bjarne Laustsen, Niels Bonde Jensen, fra Beredskabsforbundet og endelig Falcks vice president, Diana Sørensen.

I salen sad et veloplagt publikum – folk fra alle dele af beredskabet – frivillige, kommunale beredskabsplanlæggere, beredskabschefer, hjemmeværnsfolk m.m. Alle var klar til at stille gode spørgsmål til panelet sammen med journalist Tino Pedersen fra TV 2 Nord, som styrede debatten.

En af de væsentlige pointer fra mødet var, at et effektivt beredskab er et beredskab, der kan samarbejde. Alle var ret enige om, at samarbejdet på tværs af kommune-, regions- og statsgrænser og på tværs af beredskabet er godt. De daglige opgaver bliver løst, og man er i beredskabet god til at øve sig på mulige større hændelser. Men er det nok? Er det nordjyske beredskab klar til terrorhændelser i Nordjylland?

Henning Thiesen fra Beredskabsstyrelsen huskede forsamlingen på, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem større hændelser og større byer. Terror kan ramme hvor som helst, når som helst. Alligevel mener han, at det er muligt at forberede sig. Vi skal starte med de risici, som vi kender, og styrke vores kompetencer ved at øve os, sagde han under temamødet.

Arne Boelt var til gengæld ikke helt overbevist om, at Nordjylland er klar til terror.

”Vi er rigtig gode til at samarbejde i regionen – og langt bedre end i resten af landet, men vi er nok for gode til at lade planerne stå i ringbindene,” sagde han.

Arne Boelt kom efterfølgende med en direkte opfordring til politikerne om at sætte flere penge af til beredskabet – blandt andet til uddannelse. Ifølge ham bør beredskabet i lighed med politiet have en specialstyrke.

Ninni Gjessing fra Region Nordjylland understregede også vigtigheden af at kunne samarbejde på tværs af sektorer. Diana Sørensen fra Falck var enig.

“Fru Jensen er ligeglad med, hvem der kommer, og hvordan logoerne på tøjet ser ud.”

Der var med andre ord enighed om, at vi er nødt til at tænke mere ud over myndigheds- og faggrænser og være endnu mere innovative, når det gælder samarbejde.

Samarbejdet om den nye nordjyske vagtcentral er et eksempel på et unikt og innovativt samarbejde mellem Nordjyllands Beredskab, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Falck. Det samme er LBS’en, som er den fælles kommunikations- og videncentral ved større hændelser.

Foruden debat gav temamødet også rig mulighed for at netværke og samarbejde på tværs af faglige skel.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken