• Danske Beredskaber deltog i blæsende færøsk årsmøde

  17. maj 2017
  I Store Bededagsferien var Danske Beredskaber repræsenteret ved de færøske beredskabers årsmøde. Turen kombinerede på fornem vis den storslåede natur med netværk mellem danske og færøske kolleger.

  Det smukke område Vagar på den vestlige del af Færøerne dannede ramme om årsmødet, der blev afholdt i dagene 12. og 13. maj 2017. I løbet af de to dage deltog 140 medarbejdere fra det færøske og danske beredskab.

  Det er en tradition, at de færøske årsmøder fortrinsvis afholdes udendørs, og i år var ingen undtagelse. Med andre ord var deltagerne klædt godt på – klar til at vandre eller sejle ud til de forskellige udendørs lokaliteter.

  ”Desværre betød det fugtige og blæsende vejr, at arrangørerne måtte lave om på det planlagte program begge dage. På førstedagen blev sejlturen til øen Mykines aflyst, og det samme skete med turen til Koltur på andendagen. I stedet blev møderne afholdt forskellige steder på Vagar,” siger Søren Lundhild, der er beredskabschef i Helsingør Kommunes Beredskab.

  Han repræsenterede Danske Beredskaber på det færøske årsmøde sammen med viceberedskabschef i Brand & Redning MidtVest, Niels Christensen.

  En tak for godt samarbejde

  På førstedagen bød borgmesterens repræsentant fra Søvagur Kommune alle deltagere velkommen, mens forsamlingen drak morgenkaffe og spiste morgenbrød på havnen i Sørvig.

  Herefter blev deltagerne sendt af sted på en 10 kilometer lang vandretur, hvor der undervejs blev gjort stop for at afholde generalforsamlingen. Vind og vejrforhold betød, at man måtte anvende megafon under generalforsamlingen, for at alle kunne følge med og høre, hvad der blev besluttet.

  På generalforsamlingen godkendte deltagerne oplægget til nye vedtægter. Den nye bestyrelse blev valgt med tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

  ”Og så fik Niels (Christensen, red.) en stor tak for sin interesse og det gode samarbejde gennem årene,” fortæller Søren Lundhild.

  Efter generalforsamlingen holdt beredskabets nye koordinator et oplæg og informerede om de kerneområder, som han ville tage fat i, når han tiltræder sin nye stilling til juni. Olieberedskab i forbindelse med forurening fra havet og risikobaseret dimensionering er nogle af de større opgaver, som venter forude.

  Dagen blev afsluttet med grillaften ved havnen i Sørvig.

  Oplæg gjorde indtryk

  På dag to lagde deltagerne ud med morgenmad, der blev serveret på byens skole i Midvágur, mens den lokale borgmester bød velkommen.

  Herefter holdt indsatsleder hos det færøske politi Regin Jespersen et oplæg omkring flystyrtet i 1996, hvor den danske forsvarschef Hans J. Garde og resten af besætningen omkom. Oplægget gjorde dybt indtryk på deltagerne, og for visse deltagere vækkede oplægget også minder, fortæller Søren Lundhild.

  Resten af dagen blev anvendt til vandring, ribbådsejlads og besøg af lufthavnsberedskabet samt networking mellem deltagerne. Årsmødet blev afsluttet med en festaften i selskab med gode og sanglystne færøske kolleger.