• Brandforebyggelse med data skal sikre Danmark

  21. februar 2018
  Mange farlige situationer i de danske hjem kunne være undgået. Derfor handler det om at forebygge, mens tiden er til det. Til Danske Beredskabers forebyggelseskonference i marts mødes 120 beredskabsfolk fra hele landet for at blive endnu bedre til netop det.

  Fra den 1. til 2. marts afholder Danske Beredskaber forebyggelseskonference, der løber af stablen på Hotel Munkebjerg i Vejle. Her skal godt 120 beredskabsfolk fra hele landet blive klogere på og diskutere forebyggelseskampagner – og i år ligger fokus på, hvordan man kan udnytte data til at fremme forebyggelse.

  Det forklarer en af arrangørerne fra Netværk Forebyggelse, Marcello Francati, der er forebyggelseschef ved Hovedstadens Beredskab.

  ”Hvis vi skal lave rigtig god forebyggelse, så skal vi også vide, hvad der er gået galt. Det kan data hjælpe med. For med viden om, hvad der går galt, kan vi sætte ind de steder, hvor det går galt.”

  Kan lære af nabolandene

  Arrangørerne af konferencen har især kigget mod vores nabolande samt USA og England, hvor der i højere grad registreres indsatserne – både, hvor det sker, men også hvem det er, der kommer til skade. Dermed har de et større datagrundlag, som de kan bruge i forebyggelsesfasen.

  Det er noget, man i Danmark kan lære af.

  ”Når vi har data, hvor man kan se, hvor det er, noget går galt, kan vi også målrette vores kampagner efter netop det. Ikke bare på landsplan, men også på lokalt niveau, og det er en stor fordel,” forklarer Marcello Francati.

  Frivillige skal inddrages i forebyggelsesarbejdet

  Forebyggelseskonferencen vil bestå af en række workshops, der alle har til formål at skabe et forebyggende fokus. Arrangørerne har derfor hentet oplægsholdere udefra, som skal være med til at give nyt input. Inputs, der blandt andet vil indebære samarbejdet med frivillige og NGO’er i det forebyggende arbejde, og så vil der desuden være fokus på den nye byggelovgivning af hensyn til brandsyn.

  ”Hvordan vi samarbejder med og inddrager frivillige, er ikke noget, vi før har diskuteret i en forebyggelsesmæssig kontekst. Derfor bliver det altså meget spændende at diskutere, hvordan vi som forebyggere kan få inddraget frivillige i hele forebyggelsesprocessen, så vi kan få flere facetter med,” fortæller Marcello Francetti.

  Ligesom ved sidste års forebyggelseskonference er der omkring 120 deltagere til konferencen, og det er noget, der bliver lagt mærke til i arrangørgruppen, fortæller Lars Bønding fra Sydøstjyllands Brandvæsen, der ligesom Marcello Francati er med til at arrangere konferencen.

  ”At vi igen i år bliver omkring 120 deltagere, fortæller noget om, at beredskaberne har taget forebyggelseskonferencen til sig som en tilbagevendende begivenhed, og det må jo indikere, at deltagerne mener, at der er et udbytte af konferencen. Så det er vi meget glade for og tilfredse med.”

  Et styrket netværk

  Selvom forebyggelseskonferencen har det primære mål at skabe endnu bedre forebyggelse, så er der også et sekundært sigte; et styrket netværk mellem de forskellige forebyggelsesmedarbejdere rundt om i de kommunale beredskaber.

  Ved forebyggelseskonferencen har de omtrent 120 deltagere nemlig gode muligheder for at udveksle erfaringer og netværke med andre fagpersoner fra andre beredskaber, og det har en stor værdi, fortæller Marcello Francati.

  ”Når vi kan bruge hinanden aktivt, så styrker vi forebyggelsen. Men det kan vi kun, hvis vi kender hinanden. Det er forebyggelseskonferencen med til at sikre. Så forhåbentligt kan vi både blive klogere, men også skabe endnu bedre relationer, der kan styrke forebyggelsen endnu mere.”

  Det endelige program til forebyggelseskonferencen vil blive udsendt til deltagerne via mail i løbet af de kommende dage.