Søg
Close this search box.

Brandsikker sankthans

20. juni 2024

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen.

Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du kan reducere risikoen for, at bål bliver til brand ved at overholde de anbefalede sikkerhedsafstande og følge tre gode råd om brandsikkerhed.

– Forsigtighed er nøgleordet, når det kommer til sankthansbål. Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser, og vær opmærksom på vind- og vejrforhold. Det er også vigtigt, at du aldrig bruger brandfarlige væsker som f.eks. tændvæske eller benzin, når bålet skal tændes, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Tre gode råd til sankthans:

• Brug aldrig brandfarlige væsker
• Tænd ikke bål, hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt
• Forlad først bålet, når ild og gløder er helt slukket – hæld evt. vand på

Hold sikker afstand
Når du afbrænder sankthansbål, gælder disse afstandsanbefalinger. Bålet skal placeres:

• 30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning
• 60 meter fra tørre markafgrøder
• 200 meter fra bygninger med letantændelige tage, letantændelig vegetation samt oplag m.v. af brandfarlige stoffer

Pas på hinanden omkring sankthansbålet

– Det er vigtigt at tage bestik af situationen, inden man tænder sit bål. Hvis det blæser kraftigt, kan selv en lille gnist udvikle sig til en stor brand, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber, som har et godt råd til alle bålmestrene på sankthansaften:

– Hav altid vand til slukning parat i nærheden af bålet og tjek de lokale forhold på brandfare.dk, hvor man også kan finde gode råd til en brandsikker sankthansaften, siger Bjarne Nigaard.

I særligt tørre perioder kan der ifølge Danske Beredskaber indføres lokale afbrændingsforbud, og man bør derfor altid undersøge, hvad der gælder i sit lokalområde.

 

Brug kun tørt og rent træ
Et sankthansbål bør mest være bygget af tørt, rent træ. Det kan suppleres med kraftige grene, kvas og tyndere grene. Med de materialer kan der bygges et flot og stabilt sankthansbål.
Det er forbudt at bruge affald, trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ i sit bål.

 

Hvis uheldet er ude
Bliver bål til brand, så få folk på sikker afstand. Ring efter brandvæsenet på 1-1-2. Orientér dig om, hvor I befinder jer, inden du ringer. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

 

Søg information hos din kommune
Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have.

Sankthansbål må kun afbrændes den 23. juni. På alle andre tidspunkter af året betragtes det som afbrænding af haveaffald, hvor der normalt gælder andre regler og begrænsninger. Tjek hos din kommune for nærmere oplysninger. Reglerne, der beskriver brug af åben ild, er beskrevet i afbrændingsbekendtgørelsen.

Vedhæftet findes infografik med de tre gode råd og infografik med anbefalede afstande.

Find dit kommunale redningsberedskab (brandvæsen).

Brandfare.dk
Tjek altid brandfareindekset, Brandfare.dk, hvis du vil anvende åben ild i haven eller i naturen. Her kan du se, om der er forhøjet brandfare eller udstedt afbrændingsforbud. Forholdene kan variere fra dag til dag, så du bør altid tjekke, hvad der gælder der, hvor du er. Se også de gode råd om at undgå brand i naturen på Brandfare.dk.

Fakta

  • Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften end på en normal aften.
  • I gennemsnit rykkede brandvæsenet ud til 75 udkald i løbet af sankthansaften set over de seneste fem år (2019-2023). Heraf flest til naturbrande.
  • På en gennemsnitsaften i samme periode rykkede brandvæsenet i gennemsnit ud til knap 30 udkald.
  • Vejr og vind har dog stor indflydelse på antallet i de enkelte år. I rekordåret 2016 var der f.eks. 158 udkald. Vejret den aften var lunt men til tider med kraftige vindstød, torden og lynnedslag flere steder.
  • En aften er her defineret som tidsrummet fra kl. 18.00 til næste morgen kl. 06.00.

Relaterede nyheder

Tårnby Kommunes grønne ambitioner føres an af en eldrevet rød Mercedes, der lynhurtigt kan omdannes til et kommandostade for brandvæsen, politiet og sundhedsmyndighederne. Optrækket er ikke til at tage fejl af men brølet fra motoren mangler, når indsatsleder Ole Mebus svinger sin røde Mercedes ud fra Tårnby Brandstation i Kastrup for som første mand på […]

Når du ringer 112 for at få hjælp til brand eller redning, så er det brandfolk fra en af det kommunale beredskabs 29 enheder landet over, der tænder de blå blink og kommer til undsætning. Det viser den netop offentliggjorte rapport ”Redningsberedskabet i tal 2023” at det kommunale beredskab gjorde 39.921 gange i 2023. Til […]

Gnister fra mejetærskere og andre maskiner er blandt de hyppigste årsager til markbrande i høstmånederne. SEGES Innovation, Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber opfordrer til jævnlig rengøring af høstmaskinerne.  Mange markbrande startes af en gnist fra høstmaskinerne, eller når maskinerne bliver for varme og antænder støv eller andet tørt materiale. Med en ny høstsæson for døren opfordrer […]

Få nyhedsbrev i indbakken