Søg
Close this search box.

Danske Beredskaber mødt med forståelse i sag om afskaffelse af afgangstidskrav

19. juni 2024

Claus Bo Nielsen, Beredskabsdirektør i Nordvestjyllands Brandvæsen har været hårdt ramt af afgangstidskravet på fem minutter. 18. juni forklarede han Folketingets forsvarsudvalg, hvorfor en afskaffelse af kravet kan medvirke til at bevare de vigtige lokale stationer rundt i landet.

Hos Danske Beredskaber ser man afskaffelsen af afgangstidskravet som en levetidsforlængelse af deltidsmodellen, og i bestyrelsen frygter man, at andre alternativer bliver ringere og eller dyrere for kommuner, hvor udrykningerne typisk sker fra stationer med frivillige eller deltidsbrandfolk.

Den 18. juni havde Claus Bo Nielsen, bestyrelsesmedlem i Danske Beredskaber og beredskabsdirektør i Nordvestjyllands Brandvæsen, sammen med Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for at forklare, hvorfor man i Danske Beredskaber bakker op om en afskaffelse af afgangstidskravet på fem minutter, så de lokale krav fremover kan fastsættes i den enkelte beredskabskommission med inddragelse af Beredskabsstyrelsen.

-I forbindelse med lovforslaget om afskaffelse af femminutters-reglen, har vi italesat de udfordringer det vil give, hvis man bevarer femminutters-kravet. Det vil særligt på de mindre stationer give en stor udfordring, for det er der, man er afhængig af, at stationen bliver bevaret, og det vil kun være et deltidssystem, hvor man også overholder loven og kan køre på mere end fem minutter, der på den lange bane vil kunne bevare det – og det har vi fået mulighed for at italesætte overfor forsvarsudvalget, og det blev modtaget rigtig fint, sagde Claus Bo Nielsen umiddelbart efter Danske Beredskabers foretræde.

Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Villa Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes for en afskaffelse af 5-minutters kravet i forbindelse med udrykninger fra brandstationer bemandet med deltidsansatte brandfolk. Og det vil få stor betydning, hvis afgangskravstidskravet på fem minutter ændres – ikke mindst for lokalbefolkningen, for hvem alternativet ville være, at hjælpen vil være længere undervejs.

-Det har den betydning, at man i de tyndt befolkede egne, hvor der ligger stationer i dag, kan bevare dem så man undgår at responstiderne stiger fra godt 20 minutter til godt 40 minutter. Det er helt konkret, hvad det betyder, slutter Claus Bo Nielsen.

Forud for mødet i Folketingets forsvarsudvalg den 18. juni havde forsvarsminister Troels Lund Poulsen kommenteret på regeringens holdning til at afskaffe afgangstidskravet, og fra ministeren er der opbakning til forslaget:

”Jeg støtter grundtanken i forslaget, da det er vigtigere for borgeren, hvornår redningsberedskabet ankommer til skadestedet, fremfor hvornår redningsberedskabet afgår fra stationen. Ligeledes anerkender jeg udfordringerne med den nuværende regulering, hvor det ikke er muligt for de kommunale redningsberedskaber at overholde afgangstidskravet i alle tilfælde. Jeg ser positivt på det overordnede ønske om at afskaffe afgangstidskravet med blik for den aktuelle frisættelsesdagsorden for kommunerne”

Læs Forslag til folketingsbeslutning om ændring af kravene til det kommunale beredskabs reaktionstider fra afgangstider til responstider

Læs Henvendelse af 10/6-24 vedrørende afskaffelse af afgangstidskravet for kommunale beredskaber, fra Danske Beredskaber

Læs forsvarsministerens kommentering til forsvarsudvalget angående forespørgsler fra FOA og Danske Beredskaber i forbindelse med behandling af lovforslag om afskaffelse af afgangstidskravet.

Relaterede nyheder

Tårnby Kommunes grønne ambitioner føres an af en eldrevet rød Mercedes, der lynhurtigt kan omdannes til et kommandostade for brandvæsen, politiet og sundhedsmyndighederne. Optrækket er ikke til at tage fejl af men brølet fra motoren mangler, når indsatsleder Ole Mebus svinger sin røde Mercedes ud fra Tårnby Brandstation i Kastrup for som første mand på […]

Når du ringer 112 for at få hjælp til brand eller redning, så er det brandfolk fra en af det kommunale beredskabs 29 enheder landet over, der tænder de blå blink og kommer til undsætning. Det viser den netop offentliggjorte rapport ”Redningsberedskabet i tal 2023” at det kommunale beredskab gjorde 39.921 gange i 2023. Til […]

Gnister fra mejetærskere og andre maskiner er blandt de hyppigste årsager til markbrande i høstmånederne. SEGES Innovation, Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber opfordrer til jævnlig rengøring af høstmaskinerne.  Mange markbrande startes af en gnist fra høstmaskinerne, eller når maskinerne bliver for varme og antænder støv eller andet tørt materiale. Med en ny høstsæson for døren opfordrer […]

Få nyhedsbrev i indbakken