• Lokale beredskaber hjælper med at gøre julen mere brandsikker i de danske hjem

  05. december 2018
  Omkring 300.000 danskere har haft brand i eget hjem inden for de seneste fem år, og alene i 2017 omkom 61 personer som følge af en brand. En røgalarm kan ikke forhindre en brand, men den kan være forskellen på liv og død, idet den kan advare om branden i tide. Netop derfor tager RøgalarmPatruljen på besøg i private hjem for at tjekke røgalarmer.

  85 pct. af alle alvorlige brande, der kræver et eller flere menneskeliv, sker i boliger uden en virksom røgalarm. Ældre og sårbare borgere, der ryger og bor alene, er blandt de mest udsatte.

  Derfor har BrandBevægelsen og TrygFonden taget initiativ til RøgalarmPatruljen, hvor unge spejdere sammen med brandfolk tjekker røgalarmer i udvalgte boligområder rundt om i hele landet.

  “Når borgerne åbner hoveddøren, bliver de mødt af et par friske spejdere i uniform, der tilbyder at tjekke deres røgalarm eller sætte en ny røgalarm op, hvis der ikke allerede er en i boligen. Spejderne følges med en erfaren brandmand fra det lokale beredskab, og patruljen får utroligt mange smil og rosende ord med på vejen. Det er fuldt fortjent, for de yder virkelig en god indsats, og de gør en vigtig forskel for brandsikkerheden i de hjem, de besøger”, siger Peter Hofman-Bang, overingeniør i BrandBevægelsen og projektleder for RøgalarmPatruljen

  RøgalarmPatruljen afvikles hvert år i en weekend i november, og op til ti kommuner får mulighed for at deltage. RøgalarmPatruljen går fra dør til dør i et eller flere boligområder, hvor der bor mange ældre, eller hvor det antages, at mange boliger mangler røgalarmer.

  Lærerig træningslejr hos det lokale beredskab

  Røgalarmpatruljen i Fredericia. Søndag den 18. november 2018.

  Forud for kampagnedagen er spejderne til træningsmøde med det lokale beredskab for at blive oplært i brandsikkerhed og røgalarmer.

  Her øver de også forskellige scenarier, patruljerne kan komme ud i, for spejderne er i front, når RøgalarmPatruljen besøger borgerne, og de skal være klar til at tale med alle og håndtere både afvisende beboere og invitationer til kaffe og småkager. Og træningsmøderne får stor ros.

  “I vores evalueringer fra beredskaberne får spejderne stor ros for at være engagerede og gode til at lytte og lære. Men der skal absolut også lyde ros den anden vej. De ansvarlige i beredskaberne er fantastiske til at give de unge mennesker en god, sjov og lærerig oplevelse, hvor de ikke bare lærer om røgalarmer og brandsikkerhed, men også får udviklet deres færdigheder i at møde og tale med fremmede mennesker”, fortæller Peter Hofman-Bang.

  Røgalarmpatruljen i Fredericia. Søndag den 18. november 2018.

  Beredskabernes opbakning afgørende for RøgalarmPatruljens succes

  En del af formålet med RøgalarmPatruljen er også at fortælle om kampagnen i medierne og udbrede budskabet om, hvor vigtigt det er at have virksomme røgalarmer i sit hjem.

  I år lykkedes det i stor stil at skabe interesse for kampagnen i både radio, tv og aviser. Lokale projektledere i beredskaberne blev interviewet, og flere steder fik RøgalarmPatruljen følgeskab af medier, der ville opleve dem i aktion.

  Alle spejdergrupper har efterfølgende meldt, at de havde en fantastisk og spændende dag sammen med de ”meget kompetente, rare og seje brandfolk”. Også de ansvarlige i beredskaberne havde en god oplevelse:

  “Vi synes, at RøgalarmPatruljen er et rigtig godt koncept. Her kommer vi konkret ud i folks hjem og sætter en røgalarm op. Dem, vi besøger, bliver virkelig glade, og vi får mange positive ord med på vejen. Det var en stor fornøjelse at være med i RøgalarmPatruljen i år, og vi følte alle, at vi gjorde en forskel. Så vi regner bestemt med at være med igen en anden gang”, siger Christina Fischer, fagkoordinator for Brandteknik i Trekantområdets Brandvæsen og lokal projektleder for RøgalarmPatruljen.

  Også hos initiativtagerne til RøgalarmPatruljen var der stor glæde og tilfedshed med årets indsats, hvilket i høj grad er de lokale beredskabers fortjeneste.

  “Vi arbejder for, at færre skal dø eller komme alvorligt til skade ved brand. Derfor er vi utroligt glade for det store engagement, vi møder hos både beredskaber og spejdere. Med deres deltagelse i RøgalarmPatruljen er de med til at gøre en vigtig forskel og potentielt redde liv. At de samtidig selv har en god oplevelse undervejs, bidrager blot yderligere til successen. Vi håber, at vi kan fortsætte samarbejdet om RøgalarmPatruljen fremover – det vil uden tvivl styrke brandsikkerheden i danske hjem og forhåbentligt kunne mindske antallet af alvorlige brande”, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

  RøgalarmPatruljen besøgte i år over 1.800 hjem i henholdsvis Rønne, Frederiksberg, Høje-Taastrup, Greve, Slagelse, Nyborg, Gråsten, Fredericia og Herning. Sammenlagt opsatte de mere end 800 nye røgalarmer og udskiftede cirka 150 batterier i eksisterende røgalarmer.

  Læs mere om RøgalarmPatruljen her.

  Fakta om RøgalarmPatruljen

  Røgalarmpatruljen i Fredericia. Søndag den 18. november 2018.

  • BrandBevægelsen og TrygFonden har siden 2007 samarbejdet med en række redningsberedskaber om at sætte fokus på brandsikkerhed for ældre under kampagnen ”Red Farmor”. I 2016 blev indsatsen videreudviklet og kører nu under navnet ”Tjek på røgalarmen” – med RøgalarmPatruljen som centralt omdrejningspunkt.
  • RøgalarmPatruljen afvikles hvert år i en weekend i november, og op mod ti beredskaber får mulighed for at være med.
  • Der er flere patruljer i hvert ”indsatsområde”. Hver patrulje består af en person fra beredskabet og to unge spejdere, der forud for indsatsen bliver oplært i brandsikkerhed og røgalarmer af det lokale beredskab.
  • RøgalarmPatruljen går fra dør til dør og tilbyder at tjekke borgernes røgalarmer. Patruljen sætter nye batterier i eksisterende røgalarmer, og er der ikke allerede en røgalarm i boligen, sætter patruljen en ny gratis røgalarm op. De boliger, der får besøg af RøgalarmPatruljen, bliver informeret på forhånd.
  • I 2018 besøgte RøgalarmPatruljen Rønne, Frederiksberg, Høje-Taastrup, Greve, Slagelse, Nyborg, Gråsten, Fredericia og Herning.
  • De deltagende beredskaber i årets indsats var:
   • Bornholms Brandvæsen
   • Hovedstadens Beredskab
   • Østsjællands Beredskab
   • Slagelse Beredskab
   • Beredskab Fyn
   • Sønderborg Brand og Redning
   • Trekantområdets Brandvæsen
   • Brand & Redning MidtVest