Søg
Close this search box.

Bredt samarbejde om at undgå markbrande

27. juli 2020

Høstperioden nærmer sig, og her er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande. Hvert år tilkaldes brandvæsenet til at slukke markbrande over 300 gange i snit. I den rekordtørre sommer i 2018 skete det knap 800 gange.

Landbrugets rådgivningscenter SEGES, de danske beredskabers organisation Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen har derfor i samarbejde skabt en række gode råd til landmanden, så man undgår, at høsten går op i røg. De simple forholdsregler er:

 

Før høstarbejdet:

 • Sørg for at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør
 • Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende
 • Klargør og parkér gerne en ekstra traktor med vandfyldt marksprøjte eller andet udstyr med et redskab, der kan bruges til at lave et brandbælte eller anvendes som slukningsredskab ved den mark, du skal høste
 • Tjek www.brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes i naturen

 

Under høstarbejdet:

 • Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og avner
 • Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende det er
 • Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad dog ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt
 • Husk mobiltelefonen til eventuel alarmering
 • Undlad tobaksrygning under høstarbejdet

 

Hvis uheldet alligevel er ude:

 1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, så drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt ved udstigning
 2. Ring omgående til brandvæsenet på 1-1-2
 3. Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare:
 4. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner
 5. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.
 6. Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette
 7. Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen
 8. Modtag brandvæsenet – en ”vejlods” vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun er mejetærskeren, der kan være ”synderen”, men også halmpresseren.

Følg risikoen for brand på Brandfare.dk

Organisationerne opfordrer også landmænd – og andre – til løbende at følge med i udviklingen af brandfaren i Danmark. På Brandfare.dk findes et brandfareindeks, der kan bruges til at vurdere risikoen for, at der opstår markbrande. Risikoen for brand stiger, når det er tørt, varmt og blæsende.

– Når brandfareindekset er oppe i de orange og røde nuancer, skal man overveje at vente med høstarbejdet – eller i hvert fald være ekstra opmærksom på at undgå, at der opstår brand, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Brande på marker og i maskiner er dyre, tidskrævende og farlige for mennesker og dyr.

– Vi ser hvert år mange brande i løbet af høstmånederne. En af de hyppigste årsager til brandene er, at maskiner laver gnister, som antænder markerne, eller at maskinerne bliver for varme og derfor antænder støv eller andet tørt materiale, siger Kenneth Poulsen, der er byggechef i SEGES. Han opfordrer derfor til, at man jævnligt husker at rengøre og tjekke sin mejetærsker.

Det nytter noget at træffe sine forholdsregler.

Det siger Daniel Weinreich, der er forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber og indsatsleder ved bl.a. markbrande.

– Når først ilden får fat, så er tiden knap, og man kan virkelig gøre en stor forskel, hvis man er godt forberedt. Vi har set, at vandet fra marksprøjten eller et brandbælte, man kan lave med stubharven, kan redde afgrøder og maskiner. Men du skal ikke tage chancer, hvis ilden har fået fat – få dig selv og andre på afstand og ring efter brandvæsenet på 1-1-2.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken