Søg
Close this search box.

En brandsikker sankthans

19. juni 2020

Mange offentlige sankthans-arrangementer er aflyst i år grundet risikoen for coronasmitte. Det er dog – som udgangspunkt – stadig tilladt at tænde sankthansbål på privat grund. Men sørg for at overholde de anbefalede afstande for afbrænding af sankthansbål og følg fem gode råd om brandsikkerhed.

Sankthans er nemlig travl for brandvæsenet. Brandvæsenet rykker ud til knap tre gange så mange 1-1-2-meldinger sankthansaften som på en normal aften og nat.

– Forsigtighed er et nøgleord, når det kommer til sankthansbål. Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser, og vær opmærksom på vind- og vejrforholdene, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, og fortsætter:

 

– Og brug aldrig brandfarlige væsker som f.eks. tændvæske eller benzin, når du tænder bålet.

 

Fem gode råd til sankthans:

 • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet
 • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket – hæld gerne vand på
 • Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden
 • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet
 • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet

 

Hold sikker afstand

Når du afbrænder sankthansbål, gælder en række afstandsanbefalinger. Bålet skal placeres:

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og frisk vind
 • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
 • 200 meter fra letantændeligt tag (stråtækte huse og lign.), nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer

 

– Hvis der blæser en hård vind eller mere, er det faktisk forbudt at tænde bål, medmindre kommunen har givet tilladelse, Daniel Weinreich, forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber.

– I særligt tørre perioder kan der ligeledes indføres afbrændingsforbud. Man bør derfor altid undersøge, hvad der gælder i sit lokalområde, før man tænder bål.

Du kan tjekke brandfare.dk for at se, om der er indført afbrændingsforbud i din kommune.

Brug kun tørt og rent træ

Hovedbestanddelen af sankthansbålet bør altid bestå af tørt, rent træ. Kraftige grene suppleret med kvas og tyndere grene er et rigtig godt fundament for at få et flot og stabilt sankthansbål.

 

Det er forbudt at bruge affald, trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ i sit bål.

 

Hvis uheldet er ude

Bliver bål til brand, så få folk på sikker afstand. Ring efter brandvæsnet på 1-1-2. Orientér dig om, hvor I befinder jer, inden du ringer. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Søg information hos din kommune

Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have.

Sankthansbål må kun afbrændes d. 23. juni. På alle andre tidspunkter af året betragtes det som afbrænding af haveaffald, hvor der normalt gælder andre regler og begrænsninger. Tjek hos din kommune for nærmere oplysninger.

Fakta

 • Brandvæsenet rykker ud til knap tre gange så mange 1-1-2-meldinger sankthansaften end på en normal aften.
 • I gennemsnit rykkede brandvæsenet ud til 80 1-1-2-meldinger i løbet af sankthansaften set over de seneste fem år (2015-2019). Heraf flest til naturbrande.
 • På en gennemsnitsaften i samme periode rykkede brandvæsenet i gennemsnit ud til 28 1-1-2-meldinger.
 • En aften er her defineret som tidsrummet fra kl. 18.00 til næste morgen kl. 06.00.

 

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken