Søg
Close this search box.

Tilbage mod normal: Danske Beredskaber genoptager brandsyn i alle landets kommuner

27. maj 2020

I forlængelse af Regeringens plan for genåbning af Danmark, har de kommunale redningsberedskaber i fællesskab besluttet, at det efter en periode uden brandsyn nu igen er fornuftigt, at brandsikkerheden kommer tilbage på dagsordenen. Derfor genoptager beredskaberne nu efterprøvning af brandsikker drift og efterlevelse af brandsikkerhedsrelaterede driftsforskrifter, altså brandsyn.

”Vi går igen gradvist i gang med brandsyn i hele Danmark, i takt med og under hensyn til den gradvise genåbning af samfundet”, forklarer Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber. ”Det har i en periode været vigtigt at tage hensyn til sundhed og reducere smittefare. Men nu mener vi, at det godt kan lade sig gøre igen at få fokus på brandsikkerhed de steder, hvor det er vigtigt for brugerne af en bygning. Og vi har samtidig besluttet en fælles tilgang til igangsættelsen, så det er de samme principper der bruges over hele landet.”

Brandsyn planlægges genoptaget efter en nøje og konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvor hensynet til sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende smitterisikoen naturligvis indgår, på linje med hensyn til det involverede personales betryggende arbejdsforhold.

I første fase påtænkes brandsyn gennemført i den del af samfundet, som er mindre påvirket af COVID-19-situationen og restriktioner i den forbindelse. Det omfatter f.eks. butikker samt virksomheder og lagre med farlige stoffer, f.eks. tankstationer, som har været i konstant eller længere tids drift.

”Men brandsyn på lokaliteter, hvor der er ældre og særligt udsatte grupper, f.eks. plejeinstitutioner, hospitaler, døgninstitutioner mv. gennemfører vi selvfølgelig fortsat ikke”, understreger Bjarne Nigaard. ”Ikke fordi brandsikkerhed for disse mennesker er uvæsentlig, men fordi der lige nu er et større hensyn at tage til dem. Og vi håber selvfølgelig på, at det ansvarlige personale disse steder husker brandsikkerheden uden at vi behøver at blande os.”

Derudover gennemføres brandsyn på lokaliteter, som i forvejen er travlt beskæftiget med en hektisk hverdag, f.eks. skoler, daginstitutioner mv., som udgangspunkt ikke endnu.

Genåbning af visse restauranter og storcentre betyder, at disse objekter kommer til at indgå i vurderingen af hvornår, det vil passe at se på brandsikkerheden disse steder, og bl.a. sundhedsfaglige og sikkerhedsmæssige forhold vil indgå i vurderingen.

Brandsyn på lokaliteter, hvor der af et sundhedsmæssigt hensyn er lukket som følge af Regeringens prioriteringer, kan ikke gennemføres. Det gælder f.eks. diskoteker. Desuden er en række brandsyn ikke mulige, da lokaliteterne er lukkede af andre årsager, f.eks. hoteller o. lign.

”Vi får jo nok en opsamlingspulje til senere. Men vi tænker, at hvis det overhovedet er muligt, så kommer vi forbi til brandsyn senere. Der skal jo gerne være tillid til brandsikkerheden, uden at det kompromitterer sundhed og helbred. Vi udsteder en del påbud og forbud hvert år, når vi går brandsyn. Så helt ligegyldigt er det ikke om vi tager dialogen med de enkelte ejere og brugere”, slutter Bjarne Nigaard.

Fakta:

Det fremgår af brandsynsbekendtgørelsen, at ”… Brandsyn skal ved rådgivning, information og motivation medvirke til at forebygge eller formindske faren for brand samt medvirke til, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand …”

De er de kommunale beredskaber, samlet i Danske Beredskaber, der går brandsyn. Hvert år gennemføres over 25.000 brandsyn i Danmark.

Er brandsikkerheden ikke i orden, kan der udstedes påbud eller forbud mod at bruge bygningen.

I 2018 medførte brandsyn over 7.100 påbud og ca. 50 direkte forbud som følge af, at beredskabet fandt fejl ved brandsikkerheden. For 2019 er tallene endnu ikke endeligt opgjort.

Brandsyn omfatter fx hoteller, spejderhytter, plejeinstitutioner, hospitaler, forsamlingslokaler, diskoteker, skoler, daginstitutioner, butikker, brandfarlige virksomheder m.fl.

Fem gode råd om grill

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller
  • Grill kun udendørs
  • Hav altid vand i nærheden
  • Placer grillen i sikker afstand og på et stabilt underlag
  • Aske og kulrester skal være kolde, før du smider det ud
  • Ring 1-1-2, hvis det skulle gå galt

 

 

Relaterede nyheder

Danske Beredskaber satte på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet faciliterede oplægget på skibet Hjortø i Allinge Havn imens vejret udviklede sig på planspilstavlen. I videoen her kan du følge debatten på marinehjemmeværnsskibet Hjortø fredag den […]

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Få nyhedsbrev i indbakken