Søg
Close this search box.

Danske Beredskaber får ny formand

24. august 2016

Traditionen tro afholdt Danske Beredskaber sin årlige generalforsamling under Årsmødet, der denne gang foregår i DGI Huset i Vejle. Flere end 50 ansatte fra foreningens nye primærmedlemmer, de 24 beredskabsenheder, mødte op for at deltage.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og her var der bred enighed om at udnævne sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard. Herefter fortsatte den afgående formand, Niels Christensen, med sin beretning. En beretning, der i høj grad var præget af, at beredskaberne har gennemgået en stor strukturændring i den seneste periode.

”Den nyvalgte bestyrelse var fra start opmærksom på, at det ville blive en travl periode. Den nye struktur i kommunerne faldt på plads hen over efteråret, og foreningen måtte på samme måde tilpasse sin struktur og sit arbejde på nye tider,” fortalte Niels Christensen fra talerstolen under generalforsamlingen.

Læs hele Niels Christensens beretning her.

DSC_0090-nyMange nye tiltag

Siden sidste generalforsamling har foreningen etableret et nyt sekretariat i København med sekretariatschef, Bjarne Nigaard, journalist, studentermedarbejder samt to ansatte i projektet Brandkadetter i Danmark.

Niels Christensen omtalte det nye sekretariat som et friskt pust i en ellers meget traditionsrig forening.

”Her cirka 10 måneder senere kan vi se tilbage på en succeshistorie. De mål, som bestyrelsen havde sat, er alle blevet nået – og endda over vores forventning. Og Bjarne, du er jo selv jyde, så du ved, hvad det betyder, når jeg siger, at det jo er gået meget godt,” sagde han under sin beretning – til stor morskab for de tilhørende.

I beretningen fortalte Niels Christensen desuden, at bestyrelsen indstiller til at ændre navnet på foreningen, der indtil nu har heddet Foreningen af Kommunale Brandvæsner, men udadtil har benyttet navnet Danske Beredskaber siden nytår.

”Bestyrelsen foreslår, at foreningens navn bliver Danske Beredskaber. Vi synes, navnet dækker præcist, hvad vi er: En forening for alle Danmarks beredskabsenheder, vi er til stede overalt i landet, er den største beredskabs-organisation, og vi servicerer alle landets borgere med den bedste responstid af alle beredskabsorganisationer,” sagde han.

Forslaget om nyt navn blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Ligeledes blev budgettet for 2017 og den nye medlemsstruktur enstemmigt vedtaget.

Ny formand valgtDSC_0158

I foråret meldte Niels Christensen ud, at han ikke ønskede genvalg på formandsposten i Danske Beredskaber. Derfor besluttede foreningens bestyrelse at indstille beredskabsdirektør i Brand & Redning Sønderjylland, Jarl Vagn Hansen, til posten som ny formand.

Denne beslutning blev enstemmigt vedtaget under generalforsamlingen. Herudover blev beredskabsdirektør for Hovedstadens Beredskab, Jakob Vedsted Andersen, og beredskabsdirektør i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, Flemming Nygaard-Jørgensen genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Der blev dog også plads til nye ansigter i bestyrelsen. Claus Bo Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem som følge af Jarl Vagn Hansens nyvalg som formand, og beredskabsdirektør i Frederiksborg Brand & Redning, Kim Lintrup, blev valgt som suppleant.

DSC_0162Som bevis på sit store engagement og ikke mindst arbejde i bestyrelsen blev Niels Christensen tildelt et æresmedlemskab af foreningen. Æresmedlemskabet blev overrakt af den nye formand, Jarl Vagn Hansen, som også havde rosende ord med på vejen til den afgående formand.

”Niels, du blev formand lidt turbulent, lidt uventet og meget pludseligt. Du var loyal, satte dig i stolen og påtog dig opgaven, som alle andre opgaver du har påtaget dig i foreningens virke. Du har gjort det uselvisk og sat din egen position fri i hele processen (…) På den baggrund er det en helt enig bestyrelse, som indstiller og tildeler dig æresmedlemskab af foreningen,” sagde han fra talerstolen.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken