• De, der skal bringe folk i sikkerhed, er glemt i sikkerhedspakken

  29. august 2016
  Regeringens udspil til en 2025-plan indeholder flere midler til national sikkerhed, men redningsberedskabet, der skal redde folk ud under førsteindsatsen ved en terrorhændelse, er tilsyneladende helt overset.

  Hos Danske Beredskaber, ærgrer man sig efter statsministerens første præsentation over en tilsyneladende fatal forglemmelse i Regeringens nye udspil til en 2025-plan.

  ”Der er afsat ekstra milliarder til national sikkerhed, defineret som militær, efterretningsvæsen og politi. Det er naturligvis vigtigt og godt”, siger sekretariatschef hos Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard. ”Men vi ærgrer os rigtig meget over, at os der kommer som de første på stedet ved et terrorangreb, og har den ufatteligt vigtige opgave at bringe tilskadekomne og truede i sikkerhed, tilsyneladende ikke får mulighed for at afsætte ressourcer til denne anderledes og meget væsentlige opgave.”

  Bjarne Nigaard peger på, at redningsberedskabet tvært imod er underlagt besparelser, der fortsat er ved at blive effektueret.

  ”Vi gør det selvfølgelig altid så godt vi kan efter de givne forhold”, understreger han. ”Vores fornemste opgave er altid at redde liv – at få folk ud til behandling eller i sikkerhed. Men indsats under og efter terror – måske under beskydning eller med strategiske eksplosioner omkring os – er en ny disciplin også for os.”

  Danske Beredskaber har af egen drift via studieture og konferencer forsøgt at opdatere sig på viden fra kollegerne i bl.a. Frankrig og Belgien. Men Bjarne Nigaard mener ikke, at erfaringsudveksling gør det alene.

  ”Det vil være af yderste vigtighed, at også vi – ligesom de andre relevante myndigheder – får mulighed for at opgradere udstyr, mandskab, træning, uddannelse og specifik viden om den slags, hvis vi bedst muligt skal kunne bringe folk i sikkerhed, og samarbejde effektivt med fx politiet. Det må jeg desværre erkende kan blive vanskeligt for os, fordi vi i øjeblikket skal spare, selv om der kommer sådanne nye og vigtige opgaver, vi skal kunne løse.”

  Han håber, at der alligevel vil være noget at finde om redningsberedskabet, når hele Regeringens 2025-udspil er kendt.

  Men så sent som i fredags på foreningens årsmøde, gjorde forsvarsministeren det i en tale klart, at der ikke er flere penge på vej til redningsberedskabet.